skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Nhan đề tạp chí: Economic and Political Weekly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partition and Minority Rights in Punjabi Hindu Debates, 1920-47

Nair, Neeti

Economic and Political Weekly, 24 December 2011, Vol.46(52), pp.61-69

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quotas and Minority Rights: Recapturing the Constitutional Vision

Heredia, Rudolf C

Economic and Political Weekly, 23 July 2011, Vol.46(30), pp.62-70

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Human Rights

Noorani, A. G.

Economic and Political Weekly, 06 May 2006, Vol.41(18), pp.1741-1742

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights, Secularism and Civil Society

Yamini Aiyar ; Meeto Malik

Economic and Political Weekly, 23 October 2004, Vol.39(43), pp.4707-4711

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in Education: Reflections on Article 30 of the Indian Constitution

Ranu Jain

Economic and Political Weekly, 11 June 2005, Vol.40(24), pp.2430-2437

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cyber Presence of Babri Masjid: History, Politics and Difference in Online Indian Islam

Chopra, Rohit

Economic and Political Weekly, 19 January 2008, Vol.43(3), pp.47-56

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Nationalism: Politics of BJP

Henrik Berglund

Economic and Political Weekly, 06 March 2004, Vol.39(10), pp.1064-1070

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distorting the Reality of Aligarh Muslim University

Iqbal A. Ansari

Economic and Political Weekly, 14 January 2006, Vol.41(2), pp.101-103

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denial of Rights to Sexual Minorities

Economic and Political Weekly, 25 October 2008, Vol.43(43), pp.6-7

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denial of Rights to Sexual Minorities

Economic and Political Weekly, 25 October 2008, Vol.43(43), pp.6-7

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, Relativism and Minorities in North-East India

Rajesh Dev

Economic and Political Weekly, 23 October 2004, Vol.39(43), pp.4747-4752

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assuring Minority Rights (Book Review)

Nadkarni, M. V.

Economic and Political Weekly, 03 January 2004, Vol.39(1), pp.40-43

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assuring Minority Rights (Book Review)

Nadkarni, M. V.

Economic and Political Weekly, 03 January 2004, Vol.39(1), pp.40-43

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sri Lanka After the Presidential Election

Uyangoda, Jayadeva

Economic and Political Weekly, 6 February 2010, Vol.45(6), pp.12-13

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of Sri Lanka's Muslims

Mihlar, Farah

Economic and Political Weekly, 19 September 2009, Vol.44(38), pp.24-25

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of Sri Lanka's Muslims

Mihlar, Farah

Economic and Political Weekly, 19 September 2009, Vol.44(38), pp.24-25

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (5)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2007  (2)
 4. 2008đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...