skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa Nhan đề tạp chí: Day To Day xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

25-Year Anniversary of End of Iranian Hostage Crisis.(12:00-1:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Jan 20, 2006

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

25-Year Anniversary of End of Iranian Hostage Crisis.(12:00-1:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Jan 20, 2006

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activists, Lawyers Arrested in Pakistan.(16:00-17:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Nov 8, 2007

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activists, Lawyers Arrested in Pakistan.(16:00-17:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Nov 8, 2007

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Analyzing Bush's `National Strategy for Victory'.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Dec 1, 2005

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Analyzing Bush's `National Strategy for Victory'.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Dec 1, 2005

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Bush administration should take a diplomatic approach to the North Korea problem.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, July 31, 2003

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Bush administration should take a diplomatic approach to the North Korea problem.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, July 31, 2003

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Bush's five-day tour of Europe, which starts today.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, Feb 21, 2005

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Bush's five-day tour of Europe, which starts today.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, Feb 21, 2005

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Bush's illegal immigration initiative.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Nov 29, 2005

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Bush's illegal immigration initiative.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Nov 29, 2005

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: China asserts legal authority to attack Taiwan if the island moves toward formal independence.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, March 8, 2005

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: China asserts legal authority to attack Taiwan if the island moves toward formal independence.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, March 8, 2005

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Condoleezza Rice appears before the Senate Foreign Relations Committee.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, Jan 18, 2005

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Condoleezza Rice appears before the Senate Foreign Relations Committee.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, Jan 18, 2005

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Condoleezza Rice's testimony before the Senate Foreign Relations Committee.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, Jan 19, 2005

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Condoleezza Rice's testimony before the Senate Foreign Relations Committee.(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)

Day To Day, Jan 19, 2005

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Does Iraq propaganda crosses ethical lines?(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Dec 2, 2005

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Does Iraq propaganda crosses ethical lines?(4:00-5:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Day To Day, Dec 2, 2005

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (6)
  2. 2004đến2004  (20)
  3. 2005đến2005  (36)
  4. 2006đến2007  (112)
  5. Sau 2007  (30)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...