skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: C.E.E.O.L Journals - Free access xóa Nhan đề tạp chí: Dış Politika xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-State Actors and Human Rights: An Ongoing Debate

Akyesilmen, Nezir

Dış Politika, 2008, Issue 3-4, pp. 64-99

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CYPRUS PROBLEM

Denktaş, Rauf

Dış Politika, 2009, Issue 1, pp. 128-133

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusion of The Migrants: Nationalism Versus Constitutional Patriotism

Tuzlakoglu, Elif

Dış Politika, 2007, Issue 1-4, pp. 81-112

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey: From Marginality To Centrality

Taşhan, Seyfi

Dış Politika, 2009, Issue 1, pp. 155-169

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Year-End Notes for 2004

Taşhan, Seyfi

Dış Politika, 2004, Issue 3-4, pp. 69-90

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Turkish Accession

Gumpel, Werner

Dış Politika, 2004, Issue 3-4, pp. 19-23

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Parties and Foreign Policy 2011 General Elections

Editorial Board, Dış Politika

Dış Politika, 2011, Issue 1-2, pp. 90-100

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Options of Solutions for the Palestinian-Israeli Conflict

Özer, Ercan

Dış Politika, 2010, Issue 1, pp. 97-121

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the European Union, Questions on Harmonization

Tezok, Funda

Dış Politika, 2004, Issue 3-4, pp. 56-66

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkish-American Relations: A Conspectus

Taşhan, Seyfi

Dış Politika, 2008, Issue 1-2, pp. 19-33

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Swap Agreement with Iran

Kibaroğlu, Mustafa

Dış Politika, 2010, Issue 1, pp. 91-96

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMINISCENSES ON CYPRUS

Erim, Nihat

Dış Politika, 2009, Issue 1, pp. 120-127

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Caucasus and Central Asia: Strategic Implications

Taşhan, Seyfi

Dış Politika, 2009, Issue 1, pp. 344-367

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURKEY'S RELATIONS WITH THE U.S.A. AND POSSIBLE FUTURE DEVELOPMENTS

Taşhan, Seyfi

Dış Politika, 2009, Issue 1, pp. 6-25

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Turkey be Associated with ENP

Taşhan, Seyfi

Dış Politika, 2007, Issue 1-4, pp. 35-44

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENEVA CONFERENCES (July-August 1974)

Ülman, Haluk

Dış Politika, 2009, Issue 1, pp. 134-154

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEMPORARY TURKISH POLICIES IN THE MIDDLE EAST : PROSPECTS AND CONSTRAINTS

Taşhan, Seyfi

Dış Politika, 2009, Issue 1, pp. 186-200

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The End of the Cold War and Changes in Turkish Foreign Policy Behaviour

Kirişci, Kemal

Dış Politika, 2009, Issue 1, pp. 266-309

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey: Land of Refuge

Shaw, Stanford J.

Dış Politika, 2008, Issue 1-2, pp. 73-135

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2007  (2)
 3. 2008đến2008  (3)
 4. 2009đến2010  (10)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Taşhan, Seyfi
 2. Erim, Nihat
 3. Shaw, Stanford J.
 4. Denktaş, Rauf
 5. Editorial Board, Dış Politika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...