skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Computer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What can software engineers learn from artificial intelligence?

Tichy, Walter F.

Computer, Nov, 1987, Vol.20(11), p.43(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software development support for AI programs. (artificial intelligence) (technical)

Ramamoorthy, C. V. ; Shekhar, Shashi ; Garg, Vijay

Computer, Jan, 1987, Vol.20(1), p.30(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical techniques and data-knowledge base machines

Berra, P. Bruce ; Troullinos, Nikos B.

Computer, Oct, 1987, Vol.20(10), p.59(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symbolics architecture

Moon, D.A.

Computer, 1987, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAWS: a performance evaluation tool for parallel computing systems. (PAWS: Parallel Assessment Window System) (technical)

Pease, Daniel ; Ghafoor, Arif ; Ahmad, Ishfaq ; Andrews, David L. ; Foudil - Bey, Kamal ; Karpinski, Thomas E. ; Mikki, Mohammad A. ; Zerrouki, Mohamed

Computer, Jan, 1991, Vol.24(1), p.18(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning from AL: new trends in database technology

Bic, L. ; Gilbert, J.P.

Computer, 1986, Vol.19(3)

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated design system for the SX-1 and SX-2 supercomputers

Suzuki, S. ; Takahashi, K. ; Sugimoto, T. ; Kuwata, M.

Computer, 1986, Vol.19(4) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequoia: A fault-tolerant tightly coupled multiprocessor for transaction processing

Bernstein, P.A.

Computer, 1988, Vol.21(2) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benchmark characterization

Conte, T.M. ; Hwu, W.W.

Computer, 1991, Vol.24(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; Other: CNN: MIP-8809478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. IEEE (CrossRef)  (8)
 2. OneFile (GALE)  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zerrouki, M.
 2. Kuwata
 3. Ghafoor, A.
 4. Shekhar
 5. Berra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...