skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 269  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Computer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces: technology you can touch

Garber, Lee

Computer, June, 2012, Vol.45(6), p.15(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuddly user interfaces

Yuta Sugiura ; Takeo Igarashi ; Masahiko Inami

Computer, 2016, Vol.49(7), p.14(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming with examples to develop data-intensive user interfaces

Jun Kato ; Takeo Igarashi ; Masataka Goto

Computer, 2016, Vol.49(7), p.34(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive attentive user interfaces.(Report)

Bulling, Andreas

Computer, 2016, Vol.49(1), p.94(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eyes-free user interfaces

Raman, T. V. ; Chen, Charles L.

Computer, Oct, 2008, Vol.41(10), p.100(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for mobile content

Subramanya, S. R. ; Yi, Byung K.

Computer, April, 2006, Vol.39(4), p.85(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building task-based user interfaces with ANSI/CEA-2018

Rich, Charles

Computer, August, 2009, Vol.42(8), p.20(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design in the 21st century

Oulasvirta, Antti ; Abowd, Gregory D.

Computer, 2016, Vol.49(7), p.11(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design with combinatorial optimization.(Report)

Oulasvirta, Antti

Computer, 2017, Vol.50(1), p.40(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skin--the next user interface.(Technical report)

Steimle, Jurgen

Computer, 2016, Vol.49(4), p.83(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skin--the next user interface.(Technical report)

Steimle, Jurgen

Computer, 2016, Vol.49(4), p.83(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

12
Cuddly User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuddly User Interfaces

Sugiura, Yuta ; Igarashi, Takeo ; Inami, Masahiko

Computer, 7/2016, Vol.49(7), pp.14-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2016.196

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining the scientific visualization interaction paradigm

Keefe, Daniel F. ; Isenberg, Tobias

Computer, May, 2013, Vol.46(5), p.51(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Pervasive Attentive User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Attentive User Interfaces

Bulling, Andreas

Computer, 1/2016, Vol.49(1), pp.94-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2016.32

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Printed embedded data graphical user interfaces

Hecht, David L.

Computer, March, 2001, Vol.34(3), p.47(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiential media and digital culture

Rikakis, Thanassis ; Kelliher, Aisling ; Lehrer, Nicole

Computer, Jan, 2013, Vol.46(1), p.46(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestural interaction in vehicular applications

Riener, Andreas

Computer, April, 2012, Vol.45(4), p.42(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing concept-based user interfaces for scientific computing

Chin, George, Jr. ; Stephan, Eric G. ; Gracio, Debbie K. ; Kuchar, Olga A. ; Whitney, Paul D. ; Schuchardt, Karen L.

Computer, Sept, 2006, Vol.39(9), p.26(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for volumetric displays

Balakrishnan, Ravin ; Fitzmaurice, George W. ; Kurtenbach, Gordon

Computer, March, 2001, Vol.34(3), p.37(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

20
Tangible User Interfaces: Technology You Can Touch
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible User Interfaces: Technology You Can Touch

Garber, Lee

Computer, 06/2012, Vol.45(6), pp.15-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2012.218

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 269  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (41)
 2. 1988đến1993  (105)
 3. 1994đến2000  (50)
 4. 2001đến2008  (33)
 5. Sau 2008  (40)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (235)
 2. Báo cáo kỹ thuật  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...