skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Cancer Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Abstract P6-09-05: Women's perceptions of lymphedema risk management: Psychological factors do matter
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract P6-09-05: Women's perceptions of lymphedema risk management: Psychological factors do matter

Sherman, Ka ; Roussi, P ; Miller, SM

Cancer Research, 12/15/2012, Vol.72(24 Supplement), pp.P6-09-05-P6-09-05 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS12-P6-09-05

Truy cập trực tuyến

2
Abstract P4-17-04: BRECONDA : Development and acceptability of an interactive decisional support tool for women considering breast reconstruction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract P4-17-04: BRECONDA : Development and acceptability of an interactive decisional support tool for women considering breast reconstruction

Sherman, Ka ; Harcourt, D ; Lam, T ; Boyages, J

Cancer Research, 12/15/2012, Vol.72(24 Supplement), pp.P4-17-04-P4-17-04 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS12-P4-17-04

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

 1. Roussi, P  (1)
 2. Lam, T  (1)
 3. Boyages, J  (1)
 4. Miller, SM  (1)
 5. Harcourt, D  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sherman, Ka
 2. Roussi, P
 3. Lam, T
 4. Boyages, J
 5. Miller, SM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...