skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Canadian Journal of Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stereochemistry of Dehydrogenation by D -Galactose Oxidase

Maradufu, A ; Cree, G. M ; Perlin, A. S

Canadian Journal of Chemistry (Revue canadienne de chimie), 1972, Vol.50(5), pp.768-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v72-117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stereochemistry of Dehydrogenation by D -Galactose Oxidase

Maradufu, A ; Cree, G. M ; Perlin, A. S

Canadian Journal of Chemistry (Revue canadienne de chimie), 1971, Vol.49(21), pp.3429-3437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v71-575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile elimination accompanying some methyl sulfoxide oxidations. Formation of unsaturated carbohydrates

Cree, G. M ; Mackie, D. W ; Perlin, A. S

Canadian Journal of Chemistry (Revue canadienne de chimie), 1969, Vol.47(3), pp.513-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v69-078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. A. S. Perlin
  2. Cree, G. M.
  3. Perlin, A. S.
  4. G. M. Cree
  5. Maradufu, A

theo chủ đề:

  1. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...