skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Nhan đề tạp chí: Cahiers d’études italiennes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du portrait diplomatique comme extension des arts figuratifs : la France et l’Allemagne dans les écrits de légation machiavéliens

Rivière, Jean-Marc

Cahiers d’études italiennes, 28 September 2018

ISSN: 1770-9571 ; E-ISSN: 2260-779X ; DOI: 10.4000/cei.5233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La question migratoire dans les relations franco-italiennes dans les années 1950-1960

Mourlane, Stéphane

Cahiers d’études italiennes, 20 April 2016, pp.159-173

ISSN: 1770-9571 ; E-ISSN: 2260-779X ; DOI: 10.4000/cei.2938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivière, Jean-Marc
  2. Mourlane, Stéphane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...