skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Bulletin of Latin American Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Policy in Chile: The Return of the Public Sector?

Barrientos, Armando

Bulletin of Latin American Research, July 2002, Vol.21(3), pp.442-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; E-ISSN: 1470-9856 ; DOI: 10.1111/1470-9856.00053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Bulletin of Latin American Research, July 2002, Vol.21(3), pp.308-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; E-ISSN: 1470-9856 ; DOI: 10.1111/1470-9856.t01-1-00054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...