skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: British Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, populism and Anglo-British Euroscepticism

Chris Gifford

British Politics, 2015, Vol.10(3), p.362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X ; E-ISSN: 1746-9198 ; DOI: 10.1057/bp.2015.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English nationalism and Euroscepticism: A response

Wellings, Ben

British Politics, September 2015, Vol.10(3), pp.373-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Nationalism and Euroscepticism: A discussion

British Politics, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X ; E-ISSN: 1746-9198 ; DOI: 10.1057/bp.2015.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, populism and the British political tradition

Vines, Emma

British Politics, September 2015, Vol.10(3), pp.367-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reframing English Nationalism and Euroscepticism: From populism to the British Political Tradition

Vines, Emma

British Politics, September 2014, Vol.9(3), pp.255-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
English Nationalism and Euroscepticism: A discussion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Nationalism and Euroscepticism: A discussion

British Politics, 9/2016, Vol.11(3), pp.347-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X ; E-ISSN: 1746-9198 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/bp.2015.5

Toàn văn sẵn có

7
English nationalism and Euroscepticism: A response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English nationalism and Euroscepticism: A response

Wellings, Ben

British Politics, 9/2015, Vol.10(3), pp.373-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X ; E-ISSN: 1746-9198 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/bp.2015.4

Toàn văn sẵn có

8
Nationalism, populism and the British political tradition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, populism and the British political tradition

Vines, Emma

British Politics, 9/2015, Vol.10(3), pp.367-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X ; E-ISSN: 1746-9198 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/bp.2015.3

Toàn văn sẵn có

9
Nationalism, populism and Anglo-British Euroscepticism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, populism and Anglo-British Euroscepticism

Gifford, Chris

British Politics, 9/2015, Vol.10(3), pp.362-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X ; E-ISSN: 1746-9198 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/bp.2015.2

Toàn văn sẵn có

10
Reframing English Nationalism and Euroscepticism: From populism to the British Political Tradition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reframing English Nationalism and Euroscepticism: From populism to the British Political Tradition

Vines, Emma

British Politics, 9/2014, Vol.9(3), pp.255-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X ; E-ISSN: 1746-9198 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/bp.2014.3

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symposium on Michael Kenny’s The Politics of English Nationhood (Oxford University Press, 2014)

Aughey, Arthur ; Kumar, Krishan ; Wellings, Ben ; Kenny, Michael

British Politics, Sep 2016, Vol.11(3), pp.361-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746918X ; DOI: 10.1057/s41293-016-0029-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of English Nationhood: a response

Aughey, Arthur ; Kumar, Krishan ; Wellings, Ben ; Kenny, Michael

British Politics, Sep 2016, Vol.11(3), pp.366-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746918X ; DOI: 10.1057/bp.2016.6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Englishness, Britishness and Empire in the Politics of English Nationhood

Kumar, Krishan

British Politics, Sep 2016, Vol.11(3), pp.354-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746918X ; DOI: 10.1057/bp.2016.7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special affects? Nationalist and cosmopolitan discourses through the transmission of emotions: Empirical evidence from London 2012.(London, England)(Report)

Pope, Mark ; Rolf, Jan Niklas ; Siklodi, Nora

British Politics, 2017, Vol.12(3), pp.409-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rhetoric of Alex Salmond and the 2014 Scottish independence referendum

Mcanulla, Stuart ; Crines, Andrew

British Politics, 2017, Vol.12(4), pp.473-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rallying intolerance in the valleys: Explaining support for the extreme right in Wales

Goodwin, Matthew J ; Harris, Gareth

British Politics, December 2013, Vol.8(4), pp.433-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An electoral discourse approach to state decentralisation: State-wide parties manifesto proposals on Scottish and Welsh devolution, 19452010

Chaney, Paul

British Politics, September 2013, Vol.8(3), pp.333-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rivalry on the right: The Conservatives, the UK Independence Party (UKIP) and the EU issue

Lynch, Philip ; Whitaker, Richard

British Politics, Sep 2013, Vol.8(3), pp.285-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746918X ; E-ISSN: 17469198 ; DOI: 10.1057/bp.2012.29

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English national parties in post-devolution UK

Copus, Colin

British Politics, September 2009, Vol.4(3), pp.363-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Kerr, Peter

British Politics, September 2009, Vol.4(3), pp.289-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (8)
 3. 2010đến2011  (6)
 4. 2012đến2014  (12)
 5. Sau 2014  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vines, Emma
 2. Kettell, S.
 3. Copus, Colin
 4. Wellings, Ben
 5. Kerr, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...