skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Asian Survey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-Asian labor migration redefining the implications

Prasai, Surya B

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing financial crises in East Asia

Makin, Anthony John

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Export processing zones in Asia

Amirahmadi, Hooshang; Wu, Weiping

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe and the Asian financial crisis coping with contagion

Bridges, Brian

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia in 2005

Dittmer, Lowell

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2005 managing troubles, sustaining leadership

Sutter, Robert

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Philippines in the Asian financial crisis how the sick man avoided pneumonia

Noland, Marcus

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of Asia in 2003 the United States and Asia in 2003; all quiet on the eastern front?

Pollack, Jonathan D

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Export processing zones in Asia a comparative study

Yuan, Jing - Dong; Eden, Lorraine

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's green aid plan the limits of state-led technology transfer

Evans, Peter C

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s Maritime Embroilments

Dittmer, Lowell ; Weissmann, Mikael; Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark)

Asian Survey, 2015, Vol. 55(3), pp. 447-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687 ; DOI: 10.1525/as.2015.55.3.447

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's macroeconomic stabilization policies following the Asian financial crisis success or failure?

Li, Xiaoming

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia in 2006

Dittmer, Lowell

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary causes of Asian democratization Dispelling conventional myths

Lee, Junhan

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2008 a time of challenge

Scalapino, Robert A

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The U.S. and Asia in 1989 Mounting dilemmas

Kreisberg, Paul H

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racing from the bottom in South Korea? The nexus between civil society and transnational migrants

Lim, Timothy C

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2006 crisis management, holding patterns, and secondary initiatives

Sutter, Robert

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of Asia in 2003 the United States and Asia in 2003 ; all quiet on the eastern front?

Pollack, Jonathan D

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's rise after Pokhran II Chinese analyses and assessments

Yuan, Jing - Dong

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (3)
 2. 1993đến1999  (5)
 3. 2000đến2002  (4)
 4. 2003đến2007  (8)
 5. Sau 2007  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (14)
 2. Bài báo  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dittmer, Lowell
 2. Pollack, Jonathan D
 3. Sutter, Robert
 4. Yuan, Jing - Dong
 5. Marcus Noland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...