skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 157  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Nhan đề tạp chí: Applied Surface Science xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance to sulfur poisoning of Ni-based alloy with coinage (IB) metals

Xu, Xiaopei ; Zhang, Yanxing ; Yang, Zongxian

Applied Surface Science, 1 December 2015, Vol.357, pp.1785-1791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.10.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical corrosion characteristics and biocompatibility of nanostructured titanium for implants

Lu, Jinwen ; Zhang, Yong ; Huo, Wangtu ; Zhang, Wei ; Zhao, Yongqing ; Zhang, Yusheng

Applied Surface Science, 15 March 2018, Vol.434, pp.63-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.10.168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of bifunctional Saccharomyces cerevisiae to remove lead(II) and cadmium(II) in aqueous solution

Zhang, Yunsong ; Liu, Weiguo ; Zhang, Li ; Wang, Meng ; Zhao, Maojun

Applied Surface Science, 15 September 2011, Vol.257(23), pp.9809-9816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2011.06.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast laser annealing induced exchange bias in poly-crystalline BiFeO.sub.3/Co bilayers

Zhang, Y.Q. ; Ruan, X.Z. ; Liu, B. ; Xu, Z.Y. ; Xu, Q.Y. ; Shen, J.D. ; Li, Q. ; Wang, J. ; You, B. ; Tu, H.Q. ; Gao, Y. ; Zhang, W. ; Xu, Y.B. ; Du, J.;

Applied Surface Science, March 30, 2016, Vol.367, p.418(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.01.210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption characteristics of hexavalent chromium on HCB/TiO.sub.2.(Report)

Zhang, Li ; Zhang, Yonggang

Applied Surface Science, Oct 15, 2014, Vol.316, p.649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.08.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Well-regulated nickel nanoparticles functional modified ZIF-67 (Co) derived Co.sub.3O.sub.4/CdS p-n heterojunction for efficient photocatalytic hydrogen evolution

Zhang, Yongke ; Jin, Zhiliang ; Yuan, Hong ; Wang, Guorong ; Ma, Bingzhen

Applied Surface Science, Dec 31, 2018, Vol.462, p.213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.08.081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of hydrogen on photoluminescence properties of a-SiN.sub.x :H films prepared by VHF-PECVD.(Report)

Song, Chao ; Huang, Rui ; Wang, Xiang ; Guo, Yanqing ; Song, Jie ; Zhang, Yixiong ; Zheng, Zehao

Applied Surface Science, Dec 1, 2011, Vol.258(4), p.1290(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modulation of porphyrin photoluminescence by nanoscale spacers on silicon substrates

Fang, Y. C. ; Zhang, Y. ; Gao, H. Y. ; Chen, L. G. ; Gao, B. ; He, W. Z. ; Meng, Q. S. ; Zhang, C. ; Dong, Z. C.

Applied Surface Science, Nov 15, 2013, Vol.285, p.572(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface agglomeration is beneficial for release of magnetic property via research of rare earth (RE) element-substitution.(Report)

Liu, Yanqing ; Qi, Ji ; Zhang, Yilin ; Wang, Yuhan ; Feng, Ming ; Zhang, Junkai ; Wei, Maobin ; Yang, Jinghai

Applied Surface Science, Jan 1, 2018, Vol.427, p.745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.08.083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical Ni.sub.3S.sub.2-NiOOH hetero-nanocomposite grown on nickel foam as a noble-metal-free electrocatalyst for hydrogen evolution reaction in alkaline electrolyte.(Report)

Wang, Xiuxiu ; Liu, Renpin ; Zhang, Yan ; Zeng, Lingxing ; Liu, Aihua

Applied Surface Science, Oct 31, 2018, Vol.456, p.164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.06.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and magnetic properties of polymer magnetic composites based on acrylate resin filled with nickel plating graphite nanosheets

Zhang, Yi ; Qi, Shuhua ; Zhang, Fan ; Yang, Yongqing ; Duan, Guochen

Applied Surface Science, Nov 1, 2011, Vol.258(2), p.732(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bismuth oxychloride homogeneous phasejunction BiOCl/Bi.sub.12O.sub.17Cl.sub.2 with unselectively efficient photocatalytic activity and mechanism insight.(Report)

Hao, Lin ; Huang, Hongwei ; Guo, Yuxi ; Du, Xin ; Zhang, Yihe

Applied Surface Science, Oct 31, 2017, Vol.420, p.303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.05.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of surface treatment on the corrosion properties of magnesium-based fibre metal laminate

Zhang, X. ; Zhang, Y. ; Ma, Q.Y. ; Dai, Y. ; Hu, F.P. ; Wei, G.B. ; Xu, T.C. ; Zeng, Q.W. ; Wang, S.Z. ; Xie, W.D.

Applied Surface Science, 28 February 2017, Vol.396, pp.1264-1272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.11.131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional sandwich-like Ag coated silicon-graphene-silicon nanostructures for superior lithium storage.(Report)

Yao, Weiqi ; Cui, Yansu ; Zhan, Liang ; Chen, Feng ; Zhang, Yongzheng ; Wang, Yanli ; Song, Yan

Applied Surface Science, Dec 15, 2017, Vol.425, p.614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.06.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced photocatalytic performance and degradation pathway of Rhodamine B over hierarchical double-shelled zinc nickel oxide hollow sphere heterojunction.(Report)

Zhang, Ying ; Zhou, Jiabin ; Cai, Weiquan ; Zhou, Jun ; Li, Zhen

Applied Surface Science, Feb 1, 2018, Vol.430, p.549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.06.325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel silicon nanoparticles with nitrogen-doped carbon shell dispersed in nitrogen-doped graphene and CNTs hybrid electrode for lithium ion battery.(Report)

Tang, Xiaofu ; Wen, Guangwu ; Zhang, Yong ; Wang, Dong ; Song, Yan

Applied Surface Science, Dec 15, 2017, Vol.425, p.742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.07.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced catalytic performance for methane combustion of 3DOM CoFe2O4 by co-loading MnOx and Pd–Pt alloy nanoparticles

Li, Xiangyu ; Liu, Yuxi ; Deng, Jiguang ; Xie, Shaohua ; Zhao, Xingtian ; Zhang, Yang ; Zhang, Kunfeng ; Arandiyan, Hamidreza ; Guo, Guangsheng ; Dai, Hongxing

Applied Surface Science, 1 May 2017, Vol.403, pp.590-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.01.237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro degradation and biocompatibility of a strontium-containing micro-arc oxidation coating on the biodegradable ZK60 magnesium alloy.(Report)

Lin, Xiao ; Yang, Xiaoming ; Tan, Lili ; Li, Mei ; Wang, Xin ; Zhang, Yu ; Yang, Ke ; Hu, Zhuangqi ; Qiu, Jianhong

Applied Surface Science, Jan 1, 2014, Vol.288, p.718 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.10.113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic structure studies of the spinel CoFe.sub.2O.sub.4 by X-ray photoelectron spectroscopy.(Report)

Zhou, Zhongpo ; Zhang, Yue ; Wang, Ziyu ; Wei, Wei ; Tang, Wufeng ; Shi, Jing ; Xiong, Rui

Applied Surface Science, August 30, 2008, Vol.254(21), p.6972(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain relaxation in SiGe layer during wet oxidation process

Zhang, Yong ; Cai, Kunhuang ; Li, Cheng ; Chen, Songyan ; Lai, Hongkai ; Kang, Junyong

Applied Surface Science, Jan 1, 2009, Vol.255(6), p.3701(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 157  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang, Yong
  3. Zhang, Yu
  4. Zhang, Yue
  5. Zhang, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...