skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 184  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Nhan đề tạp chí: Annual Review of Sociology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and ethnic and racial inequality in the United States

Waters, Mary C. ; Eschbach, Karl

Annual Review of Sociology, Annual, 1995, Vol.21, p.419(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorized immigration to the United States

Espenshade, Thomas J.

Annual Review of Sociology, Annual, 1995, Vol.21, p.195(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's changing color lines: immigration, race/ethnicity, and multiracial identification

Lee, Jennifer ; Bean, Frank D.

Annual Review of Sociology, Annual, 2004, Vol.30, p.221(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and urban change

Waldinger, Roger

Annual Review of Sociology, Annual, 1989, Vol.15, p.211(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorized Immigration to the United States

Espenshade, Thomas J.

Annual Review of Sociology, 1995, Vol.211(1), p.195-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev.so.21.080195.001211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorized immigration to the United States

Espenshade, Thomas

Annual Review of Sociology, 1995, Vol.21, p.195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Ethnic and Racial Inequality in the United States

Eschbach, Karl ; Waters, Mary

Waters, Mary C., and Karl Eschbach. 1995. Immigration and ethnic and racial inequality in the United States. Annual Review of Sociology 21: 419-446. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; DOI: 10.1146/annurev.so.21.080195.002223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorized immigration to the United States

Espenshade, T J

Annual review of sociology, 1995, Vol.21, pp.195-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; PMID: 12291061 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's Changing Color Lines: Immigration, Race/Ethnicity, and Multiracial Identification

Lee, Jennifer ; Bean, Frank D.

Annual Review of Sociology, 1 January 2004, Vol.30, pp.221-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev.soc.30.012703.110519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorized Immigration to the United States

Espenshade, Thomas J.

Annual Review of Sociology, 1 January 1995, Vol.21, pp.195-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Ethnic and Racial Inequality in the United States

Waters, Mary C. ; Eschbach, Karl

Annual Review of Sociology, 1 January 1995, Vol.21, pp.419-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and ethnic and racial inequality in the United S

Annual Review of Sociology, 1995, Vol.21, p.419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and ethnic and racial inequality in the United States

Waters, Mary C; Eschbach, Karl

Annual review of sociology, 1995, pp.419-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorized immigration to the United States

Espenshade, Thomas J

Annual review of sociology, 1995, pp.195-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

15
America's Changing Color Lines: Immigration, Race/Ethnicity, and Multiracial Identification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's Changing Color Lines: Immigration, Race/Ethnicity, and Multiracial Identification

Lee, Jennifer ; Bean, Frank D.

Annual Review of Sociology, 08/2004, Vol.30(1), pp.221-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.30.012703.110519

Toàn văn sẵn có

16
America's Changing Color Lines: Race, Ethnicity, Immigration and Multiracial Identification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's Changing Color Lines: Race, Ethnicity, Immigration and Multiracial Identification

Bean, F. F.

Annual Review of Sociology, 4/3/2003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.30.012703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Urban Change

Waldinger, Roger

Annual Review of Sociology, 1989, Vol.15, p.211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and urban change

Waldinger, R

Annual review of sociology, 1989, Vol.15, pp.211-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; PMID: 12316381 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Urban Change

Waldinger, Roger

Annual Review of Sociology, 1989, Vol.151(1), p.211-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev.so.15.080189.001235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Urban Change

Waldinger, Roger

Annual Review of Sociology, 1 January 1989, Vol.15, pp.211-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 184  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (182)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (13)
 2. 1991đến1993  (20)
 3. 1994đến1996  (36)
 4. 1997đến2000  (62)
 5. Sau 2000  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (137)
 2. Japanese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Waldinger, Roger
 2. Zhou, Min
 3. Lichter, Daniel T.
 4. Eschbach, Karl
 5. Washington, Robert E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...