skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Nhan đề tạp chí: American Journal Of Nursing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Is Osteopathy?

Crowell, E P;

The American Journal of Nursing, 1 March 1970, Vol.70(3), pp.560-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3421069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do students say?

&Na;;

The American journal of nursing, January 1966, Vol.66(1), pp.121-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 5174428 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air travel for patients

Foley, M F

The American journal of nursing, June 1973, Vol.73(6), pp.1020-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4488328 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nursing on the bounding main

Jaffee, J

The American journal of nursing, August 1971, Vol.71(8), pp.1558-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 5207122 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two medals for heroism

Gierman, R L

The American journal of nursing, October 1972, Vol.72(10), pp.1810-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4484503 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The two languages of nursing and medicine

Lynaugh, J E ; Bates, B

The American journal of nursing, January 1973, Vol.73(1), pp.66-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4486562 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Target: outside world

Jeglijewski, J M

The American journal of nursing, June 1973, Vol.73(6), pp.1024-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4488329 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lesson from Coronado

Schutt, B G

The American journal of nursing, April 1967, Vol.67(4), pp.755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 5180901 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the battle

Morris, V ; Traber, W

The American journal of nursing, January 1972, Vol.72(1), pp.97-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4480901 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acupuncture

Armstrong, M E

The American journal of nursing, September 1972, Vol.72(9), pp.1582-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4483539 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National health insurance, national health policy, and the national health

Silver, G A

The American journal of nursing, September 1971, Vol.71(9), pp.1730-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 5208198 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total-Body Irradiation and Marrow Transplantation

Arnold, Patricia; Oak Ridge Inst. of Nuclear Studies, Tenn (Corporate Author)

American Journal of Nursing, 01 February 1963, Vol.63(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; E-ISSN: 1538-7488 ; DOI: 10.2307/3452602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China: then and now

Stanley, M

The American journal of nursing, December 1972, Vol.72(12), pp.2213-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4484621 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical-surgical day care unit

Taylor, D H

The American journal of nursing, December 1973, Vol.73(12), pp.2109-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4491097 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A total ministry

Raciappa, J D

The American journal of nursing, April 1973, Vol.73(4), pp.645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4487457 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

They Say It's New, but

Lavecchia, Mary J.

The American Journal of Nursing, 1 July 1961, Vol.61(7), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3451937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mission to Athens

&Na;;

The American Journal of Nursing, 1 April 1968, Vol.68(4), pp.800-801 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3453489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pierre Vellay: Exporter of Obstetric Reform

&Na;;

The American Journal of Nursing, 1 June 1963, Vol.63(6), pp.62-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3452492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A teaching aid for endocrine disorders

Driscoll, A E

The American journal of nursing, November 1973, Vol.73(11), pp.1944-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4490687 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rehabilitation: An Added Dimension in Nursing Care

Drake, Melba F.

The American Journal of Nursing, 1 August 1960, Vol.60(8), pp.1105-1106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3418477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1963  (13)
  2. 1963đến1965  (12)
  3. 1966đến1968  (15)
  4. 1969đến1972  (29)
  5. Sau 1972  (15)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...