skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Party Strength in the United States, 1872-1970
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Strength in the United States, 1872-1970

Mccarthy, John L. ; David, Paul T.

The American Historical Review, 06/1973, Vol.78(3), p.736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1847760

Toàn văn sẵn có

2
Presidential Nominating Politics in 1952. Volume I, The National Story. Volume II, The Northeast. Volume III, The South. Volume IV, The Middle West. Volume V, The West
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Nominating Politics in 1952. Volume I, The National Story. Volume II, The Northeast. Volume III, The South. Volume IV, The Middle West. Volume V, The West

Robinson, Edgar Eugene ; David, Paul T. ; Moos, Malcolm ; Goldman, Ralph M.

The American Historical Review, 01/1955, Vol.60(2), p.394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1843237

Toàn văn sẵn có

3
Transformations of the American Party System: Political Coalitions from the New Deal to the 1970s
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformations of the American Party System: Political Coalitions from the New Deal to the 1970s

David, Paul T. ; Ladd, Everett Carll ; Hadley, Charles D.

The American Historical Review, 10/1976, Vol.81(4), p.998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1865080

Toàn văn sẵn có

4
The Politics of National Party Conventions
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of National Party Conventions

Krout, John A. ; David, Paul T. ; Thomson, Charles A. H. ; Shattuck, Frances M. ; Finer, Herman

The American Historical Review, 01/1962, Vol.67(2), p.426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1843471

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. David, Paul T.
  2. Paul T. David
  3. Shattuck, Frances M.
  4. Goldman, Ralph M.
  5. Moos, Malcolm

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...