skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 198  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Behavioral Scientist xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Al-Jazeera, Qatar, and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy

Samuel-Azran, Tal; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1293-1311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Uses of Mediated Public Diplomacy: International Reaction to U.S. Tourism Advertising

Fullerton, Jami A ; Kendrick, Alice; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1332-1349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomat in Chief? Assessing the Influence of Presidential Evaluations on Public Diplomacy Outcomes Among Foreign Publics

Golan, Guy J ; Yang, Sung-Un; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1277-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487735

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the "Obama effect": refining the instruments of engagement through U.S. public diplomacy.(United States)(Author abstract)

Hayden, Craig

American Behavioral Scientist, April, 2011, Vol.55(4), p.784-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Integrated Approach to Public Diplomacy

Golan, Guy J; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1251-1255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating the Conversation: The 2012 U.S. Presidential Election and Public Diplomacy Through Social Media

Hayden, Craig ; Waisanen, Don ; Osipova, Yelena; Payne, J. Gregory (Editor)

American Behavioral Scientist, November 2013, Vol.57(11), pp.1623-1642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213505365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the “Obama Effect”: Refining the Instruments of Engagement Through U.S. Public Diplomacy

Hayden, Craig

American Behavioral Scientist, June 2011, Vol.55(6), pp.784-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764211400571

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Strategic Issue Management (SIM) Approach to Social Media Use in Public Diplomacy

Zhang, Juyan; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1312-1331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487734

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Conditional Nature of Value-Based Proximity Between Countries: Strategic Implications for Mediated Public Diplomacy

Sheafer, Tamir ; Ben-Nun Bloom, Pazit ; Shenhav, Shaul R ; Segev, Elad; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1256-1276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Identity of University Social Responsibility on the Websites of the Universities of the Autonomous Region of Madrid (Spain) and the State of Puebla (Mexico), As a Tool of Grassroots Public Diplomacy

Arceo, Alfredo; Payne, J. Gregory (Editor)

American Behavioral Scientist, March 2018, Vol.62(3), pp.391-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764217732476

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Public Diplomacy to Corporate Diplomacy: Increasing Corporation’s Legitimacy and Influence

Ordeix-Rigo, Enric ; Duarte, João

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.549-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347630

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy: Taming the Transatlantic Waves

Crane, Melinda

American Behavioral Scientist, January 2009, Vol.52(5), pp.787-790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764208326523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy: A Practitioner's Perspective

Graffy, Colleen

American Behavioral Scientist, January 2009, Vol.52(5), pp.791-796 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764208326524

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future Sociological Public Diplomacy and the Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy

Yun, Seong-Hun ; Toth, Elizabeth L

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.493-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347626

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on Public Diplomacy: People-to-People Communication

Payne, J. Gregory

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.579-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347632

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Global Public Relations and Grassroots Diplomacy

Payne, J. Gregory

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.487-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347635

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking at the United States through distorted lenses: entertainment television versus public diplomacy themes.(Author abstract)(Report)

Graber, Doris A.

American Behavioral Scientist, Jan, 2009, Vol.52(5), p.735(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642

Toàn văn không sẵn có

18
The Identity of University Social Responsibility on the Websites of the Universities of the Autonomous Region of Madrid (Spain) and the State of Puebla (Mexico), As a Tool of Grassroots Public Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Identity of University Social Responsibility on the Websites of the Universities of the Autonomous Region of Madrid (Spain) and the State of Puebla (Mexico), As a Tool of Grassroots Public Diplomacy

Arceo, Alfredo

American Behavioral Scientist, 03/2018, Vol.62(3), pp.391-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002764217732476

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy and Journalism: Parallels, Ethical Issues, and Practical Concerns

Seib, Philip

American Behavioral Scientist, January 2009, Vol.52(5), pp.772-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764208326522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Public Diplomacy: A Marketing Communications Exchange Program in Saudi Arabia

Hayden, Craig

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.533-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347629

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 198  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (122)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (41)
 2. 1967đến1978  (29)
 3. 1979đến1996  (21)
 4. 1997đến2008  (45)
 5. Sau 2008  (62)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Payne, J. Gregory
 2. Payne, Jg
 3. Payne, J.G.
 4. Payne, J
 5. Golan, Guy J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...