skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Proceedings of International Conference on ICT for Sustainable Development: ICT4SD 2015 Volume 2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of International Conference on ICT for Sustainable Development: ICT4SD 2015 Volume 2

Satapathy, S.C. ; Joshi, A. ; Modi, N. ; Pathak, N.;; Satapathy, Suresh Chandra ; Joshi, Amit ; Modi, Nilesh ; Pathak, Nisarg

Series ISSN: 2194-5357 ; ISBN: 978-981-10-0133-8 ; E-ISBN: 978-981-10-0135-2 ; DOI: 10.1007/978-981-10-0135-2

Toàn văn sẵn có

2
Proceedings of International Conference on ICT for Sustainable Development: ICT4SD 2015 Volume 1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of International Conference on ICT for Sustainable Development: ICT4SD 2015 Volume 1

Satapathy, S.C. ; Joshi, A. ; Modi, N. ; Pathak, N.;; Satapathy, Suresh Chandra ; Joshi, Amit ; Modi, Nilesh ; Pathak, Nisarg

Series ISSN: 2194-5357 ; ISBN: 978-981-10-0127-7 ; E-ISBN: 978-981-10-0129-1 ; DOI: 10.1007/978-981-10-0129-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Modi, Nilesh
  2. Joshi, A.
  3. Pathak, N.
  4. Satapathy, S.C.
  5. Modi, N.

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...