skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Acta Horticulturae et Regiotecturae xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of sediments by heavy metals in selected water reservoirs in the Banská Štiavnica region ; Kontaminácia sedimentov ťažkými kovmi vo vybraných vodných nádržiach bansko-štiavnického regiónu

Urminská , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre . Fakulta Agrobiológie A Potravinových Zdrojov , Katedra Environmentalistiky A Zoológie ; Porhajašová , J.

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2008, Vol.(2), pp.44-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riziko berylia v zivotnom prostredi Ziarskej kotliny a jeho vplyv na zdravotny stav obyvatelstva
Risk of berrylium in the environment of the Ziarska basin's territory and its effects on the local population health

Urminska , J. ,Slovenska Polnohospodarska Univ. V Nitre . Katedra Environmentalistiky A Zoologie Fapz , Tr. A. Hlinku , Nitra ; Porhajasova , J.

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2004, Vol.(2), pp.51-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kriteria vyberu drevin pre biologicku rekultivaciu kalovych poli ZSNP a.s. Ziar nad Hronom
Woody plants selective criteria for biological reclamation of sludge fields of ZSNP a.s. [aluminium works, Central Slovakia] Ziar nad Hronom

Parilakova , K.. Fakulta Zahradnictva A Krajinneho Inzinierstva , Katedra Krajinneho Planovania A Pozemkovych Uprav , Hospodarska , Nitra)

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2005, Vol.(1), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...