skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: AI Magazine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-theoretic planning

Blythe, Jim

AI Magazine, Summer 1999, p.37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Intelligent Personal Assistant for Task and Time Management

Myers, Karen ; Berry, Pauline ; Blythe, Jim ; Conley, Ken

AI Magazine, Summer 2007, pp.47-49,51-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent personal assistant for task and time management.(Author abstract)

Myers, Karen ; Berry, Pauline ; Blythe, Jim ; Conley, Ken ; Gervasio, Melinda ; Mcguinness, Deborah ; Morley, David ; Pfeffer, Avi ; Pollack, Martha ; Tambe, Milind

AI Magazine, Summer, 2007, Vol.28(2), p.47(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-4602

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Workshop Program at the Twentieth National Conference on Artificial Intelligence.(American Association for Artificial Intelligence )

Aliod, Diego Molla ; Alonso, Eduardo ; Bangalore, Srinivas ; Beck, Joseph E. ; Bhanu, Bir ; Blythe, Jim ; Boddy, Mark ; Cesta, Amedeo ; Grobelink, Marko ; Hakkani - Tur, Dilek ; Harabagiu, Sanda M. ; Lege, Alain ; Mcguinness, Deborah ; Marsella, Stacy ; Milic - Frayling, Natasha ; Mladenic, Dunja ; Oblinger, Dan ; Rybski, Paul E. ; Shvaiko, Pavel ; Smith, Stephen ; Srivastava, Biplav ; Tejada, Sheila ; Vilhjalmsson, Hannes ; Thorisson, Kristinn R. ; Tur, Gokhan ; Wache, Holger

AI Magazine, Winter, 2005, Vol.26(4), p.102(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-4602

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blythe, Jim
  2. Conley, Ken
  3. Mcguinness, Deborah
  4. Myers, Karen
  5. Berry, Pauline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...