skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mucha
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucha

Bade, Patrick

E-ISBN 1780424582 ; E-ISBN 9781780424583

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Globalization and localization 3 the Chinese perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and localization 3 the Chinese perspective.

Deng, Zhenglai;

E-ISBN 9789814374408 ; E-ISBN 9789814374415 ; E-ISBN 9814374407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Art nouveau
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art nouveau

Lahor, Jean

E-ISBN 9781780427904

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Finance & development, December 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, December 1986

Fund, International Monetary;

E-ISBN 1616353678 ; E-ISBN 9781463983680 ; E-ISBN 9781463983697 ; E-ISBN 9781616353674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Competition laws, globalization and legal pluralism China's experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition laws, globalization and legal pluralism China's experience

Wu, Qianlan

E-ISBN 1849464324 ; E-ISBN 9781849464321

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Finance and development, march 2014 Europe's union step by step.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance and development, march 2014 Europe's union step by step.

International Monetary Fund. External Relations Dept

E-ISBN 9781484312087

Toàn văn không sẵn có

7
Kirchner
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kirchner

Carl, Klaus

E-ISBN 9781780420318

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The China wave rise of a civilizational state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China wave rise of a civilizational state

Zhang, Weiwei

E-ISBN 1938134001 ; E-ISBN 9781938134005 ; E-ISBN 9781938134012

Toàn văn sẵn có

9
Education-at-large student life and activities in singapore 1945-1965
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education-at-large student life and activities in singapore 1945-1965

Siao See, Teng

E-ISBN 9789814405546 ; E-ISBN 9789814405553 ; E-ISBN 981440554X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Lempicka
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lempicka

Bade, Patrick

E-ISBN 178042969X ; E-ISBN 9781780429694 ; E-ISBN 9781859959039

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Democracy is a good thing essays on politics, society, and culture in contemporary China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy is a good thing essays on politics, society, and culture in contemporary China

Keping, Yu

E-ISBN 0815796943 ; E-ISBN 9780815701675 ; E-ISBN 9780815796947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Love and Revolution A Novel About Song Qingling and Sun Yat-sen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love and Revolution A Novel About Song Qingling and Sun Yat-sen

Ping Lu

E-ISBN 0231138520 ; E-ISBN 0231138539 ; E-ISBN 9780231138529 ; E-ISBN 9780231138536 ; E-ISBN 9780231511087

Toàn văn không sẵn có

13
The Viennese Secession
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Viennese Secession

Charles, Victoria

E-ISBN 1780428073 ; E-ISBN 9781780428079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Expressionism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressionism

Bassie, Ashley

E-ISBN 1780428146 ; E-ISBN 9781780428147

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The splendor of English gothic architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The splendor of English gothic architecture

Hendrix, John Shannon

E-ISBN 9781780428918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Interpreting China's economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting China's economy

Chow, Gregory C

E-ISBN 9814317942 ; E-ISBN 9814317950 ; E-ISBN 9789814317948 ; E-ISBN 9789814317955

Toàn văn sẵn có

17
The book of Lord Shang apologetics of state power in early China, abridged edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The book of Lord Shang apologetics of state power in early China, abridged edition

Yang, Shang

E-ISBN 9780231179898 ; E-ISBN 9780231550383

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The hall of three pines an account of my life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hall of three pines an account of my life

Feng Youlan

E-ISBN 0824814282 ; E-ISBN 082482220X ; E-ISBN 9780824814281

Toàn văn không sẵn có

19
The Old Capital A Novel of Taipei
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Old Capital A Novel of Taipei

Chu T'Ien-Hsin

E-ISBN 0231141122 ; E-ISBN 9780231141123

Toàn văn không sẵn có

20
International strategic relations and China's national security, volume 3 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International strategic relations and China's national security, volume 3 3

China, Pla National Defense University ;Qi, Dapeng;

E-ISBN 9789813230675 ; E-ISBN 9789813230682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2008  (3)
 3. 2009đến2011  (7)
 4. 2012đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (5)
 2. German  (4)
 3. Russian  (2)
 4. Arabic  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Charles, Victoria
 2. International Monetary Fund
 3. Carl, Klaus
 4. Bade, Patrick
 5. Wang, Chengzhi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...