skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Finance & development, December 2010.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, December 2010.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922353 ; E-ISBN 9781451922356 ; E-ISBN 9781455215348 ; E-ISBN 9781455280933

Toàn văn không sẵn có

2
Finance & development, June 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922272 ; E-ISBN 9781451922271 ; E-ISBN 9781452730547 ; E-ISBN 9781452764849

Toàn văn không sẵn có

3
Finance & development, September 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, September 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922310 ; E-ISBN 9781451922318 ; E-ISBN 9781455246564 ; E-ISBN 9781455253586

Toàn văn không sẵn có

4
Finance & development, March 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, March 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922140 ; E-ISBN 9781451922141 ; E-ISBN 9781463977054 ; E-ISBN 9781463944254

Toàn văn không sẵn có

5
Financial soundness indicators compilation guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial soundness indicators compilation guide

International Monetary Fund

E-ISBN 1589063856 ; E-ISBN 9781451940985 ; E-ISBN 9781452709994 ; E-ISBN 9781589063853

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Islam and the foundations of political power.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and the foundations of political power.

Abdel Razek, Ali ; Filali-Ansary, Abdou ; Loutfi, Maryam;

E-ISBN 9780748639786

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Daughter of Isis the early life of Nawal El Saadawi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daughter of Isis the early life of Nawal El Saadawi

El Saadawi, Nawal

E-ISBN 9781848132320 ; E-ISBN 9781848132313 ; E-ISBN 9781786993069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Finance & development, June 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922205 ; E-ISBN 9781451922202 ; E-ISBN 9781463992798 ; E-ISBN 9781463963934

Toàn văn không sẵn có

9
Finance and development, december 2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance and development, december 2015

International Monetary Fund

E-ISBN 9781484372722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Memory for forgetfulness August, Beirut, 1982
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory for forgetfulness August, Beirut, 1982

Darwīsh, Maḥmūd

E-ISBN 9780520087682 ; E-ISBN 9780520273047 ; E-ISBN 9780520954595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Walking through fire the later years of Nawal El Saadawi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walking through fire the later years of Nawal El Saadawi

El Saadawi, Nawal

E-ISBN 9781842770764 ; E-ISBN 9781848132290 ; E-ISBN 9781842770771 ; E-ISBN 9781848132283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Energy subsidy reform lessons and implications.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy subsidy reform lessons and implications.

Benedict Clements

E-ISBN 9781475558111 ; E-ISBN 9781475532524 ; E-ISBN 9781483339169 ; E-ISBN 9781484393796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (3)
 2. French  (3)
 3. Spanish  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. Dawsonera  (4)
 2. Alexander Street Press  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...