skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.280  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Islam and public controversy in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and public controversy in Europe

Nilüfer Göle

E-ISBN 9781472413130 ; E-ISBN 9781472413147

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Ethnic Minorities and Regional Development in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Minorities and Regional Development in Asia

Cao, Huhua

ISBN: 9789089640918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Economic Citizenship: Neoliberal Paradoxes of Empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Citizenship: Neoliberal Paradoxes of Empowerment

Sa°ar, Amalia

ISBN10: 1785331795 ; ISBN13: 9781785331794 ; E-ISBN10: 1785331809 ; E-ISBN13: 9781785331800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Community, Gender and Violence Subaltern Studies XI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community, Gender and Violence Subaltern Studies XI

Partha Chatterjee

E-ISBN 0231123140 ; E-ISBN 0231123159 ; E-ISBN 9780231123143 ; E-ISBN 9780231123150 ; E-ISBN 9780231507394

Toàn văn không sẵn có

6
Moving in the shadows: violence in the lives of minority women and children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving in the shadows: violence in the lives of minority women and children

Yasmin Rehman/Liz Kelly/Hannana Siddiqui

E-ISBN 9781409433170 ; E-ISBN 9781409433187 ; E-ISBN 9781409472803

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Turkey and the European Union: processes of Europeanisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the European Union: processes of Europeanisation

Çiğdem Nas/Yonca Özer

E-ISBN 9781409445296 ; E-ISBN 9781409445302

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Troy Duster: Berkeley Sociologist, Teacher, and Civil Rights Activist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Troy Duster: Berkeley Sociologist, Teacher, and Civil Rights Activist

Galliher, John F.

ISBN10: 0761867007 ; ISBN13: 9780761867005 ; E-ISBN10: 0761867015 ; E-ISBN13: 9780761867012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Is Multiculturalism Bad for Women?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Multiculturalism Bad for Women?

Okin, Susan Moller ; Al-Hibri, Azizah ; An-Na‘im, Abdullahi ; Bhabha, Homi K. ; Gilman, Sander L. ; Halley, Janet E. ; Honig, Bonnie ; Kymlicka, Will ; Nussbaum, Martha C. ; Parekh, Bhikhu ; Pollitt, Katha ; Post, Robert ; Raz, Joseph ; Sassen, Saskia ; Sunstein, Cass R. ; Tamir, Yael

ISBN: 9780691004327 ; ISBN: 0691004323 ; E-ISBN: 9781400840991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Policing and race in America economic, political, and social dynamics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing and race in America economic, political, and social dynamics.

Bearfield, Domonic ; Ward, James D. ; Maranto, Robert ; Kingsbury, Ian ; Eterno, John ; Barrow, Christine ; Grandage, Andrew J. ; Aliperti, Britt S. ; Williams, Brian N. ; Ward, James D.;

E-ISBN 1498550924 ; E-ISBN 9781498550918 ; E-ISBN 9781498550925

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advocating for Accountability: Civic-State Interactions to Protect Refugees in South Africa

Handmaker, Jeff; International Institute of Social Studies of Erasmus University

ISBN: 978-90-5095-910-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Ecofeminism towards integrating the concerns of women, poor people, and nature into development.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecofeminism towards integrating the concerns of women, poor people, and nature into development.

Nhanenge, Jytte

E-ISBN 9780761854289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Liberia Country Program Evaluation 2004-2011 : Evaluation of the World Bank Group Program
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberia Country Program Evaluation 2004-2011 : Evaluation of the World Bank Group Program

Independent Evaluation Group; Leechor, Chad (Editor)

Independent Evaluation Group studies

ISBN: 9780821397992 ; ISBN: 0821397990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity

Klugman, Jeni ; Hanmer, Lucia ; Twigg, Sarah ; Hasan, Tazeen ; Mccleary-Sills, Jennifer ; Santamaria, Julieth

ISBN: 978-1-4648-0359-8 ; E-ISBN: 978-1-4648-0360-4 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0359-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Opening Doors : Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opening Doors : Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa

World Bank

MENA Development Report

ISBN: 9780821397633 ; ISBN: 082139763X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Multicultural dialogue dilemmas, paradoxes, conflicts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural dialogue dilemmas, paradoxes, conflicts

Gressgård, Randi

E-ISBN 1845456661 ; E-ISBN 1845458206 ; E-ISBN 9781845456665 ; E-ISBN 9781845458201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Inclusion Matters : The Foundation for Shared Prosperity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusion Matters : The Foundation for Shared Prosperity

World Bank

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 9781464800108 ; ISBN: 1464800103 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0010-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Working skin making leather, making a multicultural Japan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working skin making leather, making a multicultural Japan

Hankins, Joseph D

E-ISBN 9780520283282 ; E-ISBN 9780520283299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Historical dictionary of organized labor, third edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of organized labor, third edition

Docherty, James C

E-ISBN 9780810861961 ; E-ISBN 9780810879881

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The new minorities of Europe social cohesion in the European Union.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new minorities of Europe social cohesion in the European Union.

Johns, Michael

E-ISBN 9780739149485

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.280  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.235)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (13)
 2. 1971đến1984  (53)
 3. 1985đến1994  (147)
 4. 1995đến2005  (1.264)
 5. Sau 2005  (4.652)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.271)
 2. German  (344)
 3. French  (13)
 4. Chinese  (11)
 5. Arabic  (5)
 6. Italian  (5)
 7. Spanish  (4)
 8. Russian  (3)
 9. Dutch  (3)
 10. Polish  (2)
 11. Hebrew  (2)
 12. Japanese  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...