skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: digitalia Hispánica ebooks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cine y nacio<U+0301>n : negociacio<U+0301>n, construccio<U+0301>n y representacio<U+0301>n identitaria en Colombia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cine y nacio<U+0301>n : negociacio<U+0301>n, construccio<U+0301>n y representacio<U+0301>n identitaria en Colombia

Puerta Domi&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; nguez, Simo&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; n

E-ISBN: 9789588890869 ; E-ISBN: 9588890861 ; ISBN: 9789588890876 ; ISBN: 958889087X

Toàn văn sẵn có

2
Nationbuilding en el cine mexicano : desde la E&lt;U+0301&gt;poca de Oro hasta el presente
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationbuilding en el cine mexicano : desde la E<U+0301>poca de Oro hasta el presente

Schmidt-Welle, Friedhelm ;Wehr, Christian ;Wehr, Christian;; Friedhelm Schmidt-Welle editor.; Christian Wehr editor.

E-ISBN: 9783954878291 ; E-ISBN: 3954878291 ; ISBN: 9788484897903 ; ISBN: 8484897907 ; ISBN: 9783865273371 ; ISBN: 6078348086 ; ISBN: 9786078348084 ; ISBN: 3954873370

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. gt
  2. n
  3. Schmidt-Welle, Friedhelm
  4. Wehr, Christian
  5. lt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...