skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.168  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nodal-chain metals

Tomáš Bzdušek ; Quansheng Wu ; Andreas Rüegg ; Manfred Sigrist ; Alexey A. Soluyanov

Nature, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature19099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sign-Problem-Free Quantum Monte Carlo of the Onset of Antiferromagnetism in Metals

Berg, Erez ; Metlitski, M. A. ; Sachdev, Subir

Berg, Erez, Max A. Metlitski, and Subir Sachdev. 2012. Sign-problem-free quantum Monte Carlo of the onset of antiferromagnetism in metals. Science 338(6114): 1606-1609. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1227769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Large, Oxygen-Rich Halos of Star-Forming Galaxies Are A Major Reservoir of Galactic Metals

Tumlinson, Jason ; Thom, Christopher ; Werk, Jessica ; Prochaska, J ; Tripp, Todd ; Weinberg, David ; Peeples, Molly ; O'Meara, John ; Oppenheimer, Benjamin ; Meiring, Joseph ; Katz, Neal ; Sembach, Kenneth; Sembach, Kenneth (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 16, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1209840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistivity bound for hydrodynamic bad metals

Lucas, Andrew ; Hartnoll, Sean; Hartnoll, Sean (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 24, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1073/pnas.1711414114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symmetry-Protected Topological Metals

Ying, Xuzhe ; Kamenev, Alex

Physical review letters, 24 August 2018, Vol.121(8), pp.086810 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 30192629 Version:1 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.086810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A single low-energy, iron-poor supernova as the source of metals in the star SMSS J031300.36−670839.3

S. C. Keller ; M. S. Bessell ; A. Frebel ; A. R. Casey ; M. Asplund ; H. R. Jacobson ; K. Lind ; J. E. Norris ; D. Yong ; A. Heger ; Z. Magic ; G. S. Da Costa ; B. P. Schmidt ; P. Tisserand

Nature, 2014, Vol.506(7489), p.463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature12990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomalous Hall Effect in Weyl Metals

Burkov, A; Burkov, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 29, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.113.187202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point defects on graphene on metals

Ugeda, M ; Fernández-Torre, D ; Brihuega, I ; Pou, P ; Martínez-Galera, A ; Pérez, R ; Gómez-Rodríguez, J; Gómez-Rodríguez, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 8, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.116803

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hall Number of Strongly Correlated Metals

Auerbach, Assa; Auerbach, Assa (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 12, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.066601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles calculation of entropy for liquid metals.

Desjarlais, Michael P.

Physical Review E, 2013, Vol.88(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-3755 ; DOI: 10.1103/PhysRevE.88.062145 ; Other: 481177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinctive Picosecond Spin Polarization Dynamics in Bulk Half Metals

Battiato, M. ; Minar, J. ; Wang, Weimin ; Ndiaye, W. ; Richter, M. C. ; Heckmann, O. ; Mariot, J. -M. ; Parmigiani, F. ; Hricovini, K. ; Cacho, C.; Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Halvledarmaterial ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Halvledarmaterial

Physical Review Letters, 2018, Vol. 121(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.077205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lattice effects on nematic quantum criticality in metals

Paul, I ; Garst, M; Garst, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 31, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.227601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dirac node lines in pure alkali earth metals

Li, Ronghan ; Cheng, Xiyue ; Ma, Hui ; Wang, Shoulong ; Li, Dianzhong ; Zhang, Zhenyu ; Li, Yiyi ; Xing-Qiu, Chen; Xing-Qiu, Chen (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 31, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.096401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RKKY Interaction and Intrinsic Frustration in Non-Fermi Liquid Metals

Jian-Huang, She ; Bishop, A; Bishop, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 4, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.017001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab Initio Theory of Coherent Laser-Induced Magnetization in Metals

Berritta, Marco ; Mondal, Ritwik ; Carva, Karel ; Oppeneer, Peter; Oppeneer, Peter (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 26, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.137203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond order in two-dimensional metals with antiferromagnetic exchange interactions

Sachdev, Subir; Sachdev, Subir (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 12, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.027202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irrelevance of the boundary on the magnetization of metals

Marrazzo, Antimo ; Resta, Raffaele; Resta, Raffaele (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 14, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.137201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertex corrections for positive-definite spectral functions of simple metals

Pavlyukh, Y ; Stefanucci, G; Stefanucci, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 14, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.206402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical detection of spin transport in non-magnetic metals

Fohr, F ; Fukuma, Y ; Kaltenborn, S ; Wang, L ; Hamrle, J ; Schultheiß, H ; Serga, A ; Schneider, H ; Otani, Y ; Hillebrands, B; Hillebrands, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.226601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced s-band ferromagnetism in alkali metals

Pickard, Chris ; Needs, R; Needs, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 31, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.087201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.168  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.160)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.928)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (104)
 2. 1997đến2001  (108)
 3. 2002đến2006  (319)
 4. 2007đến2012  (850)
 5. Sau 2012  (2.784)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Japanese  (2)
 3. Norwegian  (2)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Watanabe, K
 2. Taniguchi, T
 3. Taniguchi, Takashi
 4. Watanabe, Kenji
 5. Felser, Claudia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...