skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation functions of warped CFT

Song, Wei ; Xu, Jianfei

Journal of High Energy Physics, 2018, Vol.2018(4), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP04(2018)067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modifications to holographic entanglement entropy in warped CFT

Song, Wei ; Wen, Qiang ; Xu, Jianfei

Journal of High Energy Physics, 2017, Vol.2017(2), pp.1-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP02(2017)067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conditions for the Freezing Phenomena of Geometric Measure of Quantum Discord for Arbitrary Two-Qubit X-states under Non-dissipative Dephasing Noises

Song, Wei ; Cao, Zhuo-Liang

International Journal of Theoretical Physics, 2014, Vol.53(2), pp.519-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7748 ; E-ISSN: 1572-9575 ; DOI: 10.1007/s10773-013-1835-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D-brane construction of the 5D NHEK dual

Song, Wei ; Strominger, Andrew

Journal of High Energy Physics, 2012, Vol.2012(7), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP07(2012)176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

$ \mathcal{W} $ symmetry and integrability of higher spin black holes

Compère, Geoffrey ; Song, Wei

Journal of High Energy Physics, 2013, Vol.2013(9), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP09(2013)144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warped AdS3/dipole-CFT duality

Song, Wei ; Strominger, Andrew E.

Song, Wei, and Andrew Strominger. 2012. “Warped AdS3/dipole-CFT Duality.” Journal of High Energy Physics 2012 (5) (May). doi:10.1007/jhep05(2012)120. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP05(2012)120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An axial gauge ansatz for higher spin theories

Gubser, Steven ; Song, Wei

Journal of High Energy Physics, 2014, Vol.2014(11), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP11(2014)036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strings on warped AdS 3 via T J ¯ $$ \mathrm{T}\overline{\mathrm{J}} $$ deformations

Apolo, Luis ; Song, Wei

Journal of High Energy Physics, 2018, Vol.2018(10), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP10(2018)165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bootstrapping holographic warped CFTs or: how I learned to stop worrying and tolerate negative norms

Apolo, Luis ; Song, Wei

Journal of High Energy Physics, 2018, Vol.2018(7), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP07(2018)112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of quantum discord in the purification process

Song, Wei ; Chen, Lin ; Yang, Ming ; Cao, Zhuo-Liang

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 15 August 2012, Vol.391(16), pp.4186-4190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4371 ; DOI: 10.1016/j.physa.2012.03.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New boundary conditions for AdS 3

Compère, Geoffrey ; Song, Wei ; Strominger, Andrew

Journal of High Energy Physics, 2013, Vol.2013(5), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP05(2013)152

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microscopics of extremal Kerr from spinning M5 branes

Compère, Geoffrey ; Song, Wei ; Virmani, Amitabh

Journal of High Energy Physics, 2011, Vol.2011(10), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP10(2011)087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lower and upper bounds for entanglement of Rényi-α entropy

Song, Wei ; Chen, Lin ; Cao, Zhuo-Liang

Scientific reports, 23 December 2016, Vol.6(1), pp.23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28003661 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-016-0029-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purifying entanglement of noisy two-qubit states via entanglement swapping

Song, Wei ; Yang, Ming; Yang, Ming (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevA.89.014303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comments on AdS_2 Gravity

Castro, Alejandra ; Song, Wei

Arxiv ID: 1411.1948

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiral Liouville gravity

Compère, Geoffrey ; Song, Wei ; Strominger, Andrew

Journal of High Energy Physics, 2013, Vol.2013(5), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP05(2013)154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOARAN: A Service-oriented Architecture for Radio Access Network Sharing in Evolving Mobile Networks

He, Jun ; Song, Wei

Arxiv ID: 1508.00306

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observables and microscopic entropy of higher spin black holes

Compère, Geoffrey ; Jottar, Juan ; Song, Wei

Journal of High Energy Physics, 2013, Vol.2013(11), pp.1-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP11(2013)054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric measure of quantum discord and the geometry of a class of two-qubit states

Song, Wei ; Yu, LongBao ; Dong, Ping ; Li, DaChuang ; Yang, Ming ; Cao, ZhuoLiang

Science China Physics, Mechanics and Astronomy, 2013, Vol.56(4), pp.737-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7348 ; E-ISSN: 1869-1927 ; DOI: 10.1007/s11433-013-5026-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-enhanced quantum entanglement in the dynamics of excitation transfer

Song, Wei ; Yi-Sheng, Huang ; Yang, Ming; Yang, Ming (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0256-307X/32/8/088701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (9)
 2. 2006đến2008  (16)
 3. 2009đến2011  (9)
 4. 2012đến2015  (23)
 5. Sau 2015  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Song, Wei
 2. Song, W
 3. Cao, Zhuo-Liang
 4. Yang, Ming
 5. Strominger, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...