skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rapoport, Hillel xóa Cơ sở dữ liệu: World Bank eLibrary (World Bank) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances and the Brain Drain Revisited: The Microdata Show That More Educated Migrants Remit More

Bollard, Albert ; Mckenzie, David ; Morten, Melanie ; Rapoport, Hillel

The World Bank Economic Review, 2011, Vol. 25(1), pp.132-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770 ; E-ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhr013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five Questions on International Migration and Development

Özden, Çağlar ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

The World Bank Economic Review, 2011, Vol. 25(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770 ; E-ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhr021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring International Skilled Migration: A New Database Controlling for Age of Entry

Beine, Michel ; Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel

The World Bank Economic Review, 2007, Vol. 21(2), pp.249-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770 ; E-ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhm007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances And The Brain Drain Revisited : The Microdata Show That More Educated Migrants Remit More

Bollard, Albert ; Mckenzie, David ; Morten, Melanie ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Migration Reduce Educational Attainment ? Evidence From Mexico

Mckenzie, David ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-3952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Selection Patterns In Mexico-U.S. Migration : The Role Of Migration Networks

Mckenzie, David ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-4118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skilled Migration: The Perspective of Developing Countries

Docquier, Frederic ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-3382

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration and democracy

Docquier, Frédéric ; Lodigiani, Elisabetta ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and Cross-Border Financial Flows

Rapoport, Hillel ; Kugler, Maurice ; Levintal, Oren;

World Bank Economic Review February 2018, Vol.32(1), pp.148-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhx007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (2)
 4. 2009đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rapoport, Hillel
 2. Mckenzie, David
 3. Rapoport, H
 4. Docquier, Frederic
 5. Docquier, Frédéric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...