skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle by acute exercise

Pourteymour, Shirin ; Hjorth, Marit ; Lee, Sindre ; Holen, Torgeir ; Langleite, Torgrim M. ; Jensen, Jørgen ; Birkeland, Kåre I. ; Drevon, Christian A. ; Eckardt, Kristin

Physiological Reports, October 2017, Vol.5(19), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2051-817X ; E-ISSN: 2051-817X ; DOI: 10.14814/phy2.13459

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of DUSP1/MKP1 in tumorigenesis, tumor progression and therapy

Shen, Jiliang ; Zhang, Yaping ; Yu, Hong ; Shen, Bo ; Liang, Yuelong ; Jin, Renan ; Liu, Xiaolong ; Shi, Liang ; Cai, Xiujun

Cancer Medicine, Aug 2016, pp.2061-2068 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20457634 ; DOI: 10.1002/cam4.772

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shi, Liang
  2. Jin, Renan
  3. Liang, Yuelong
  4. Liu, Xiaolong
  5. Pourteymour, Shirin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...