skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 487  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Dark Matter xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Galaxy Group Luminosity Functions from Semi-Analytic Models

Snaith, Owain N. ; Gibson, Brad K. ; Brook, Chris B. ; Courty, Stéphanie ; Sánchez-Blázquez, Patricia ; Kawata, Daisuke ; Knebe, Alexander ; Sales, Laura V.

Arxiv ID: 1104.2447

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Black Holes in Cosmological Simulations: Luminosity Functions and Clustering Behaviour

Degraf, Colin ; Di Matteo, Tiziana ; Khandai, Nishikanta ; Croft, Rupert ; Lopez, Julio ; Springel, Volker

Arxiv ID: 1107.1254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How supernova feedback turns dark matter cusps into cores

Pontzen, Andrew ; Governato, Fabio; Governato, Fabio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 20, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20571.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ram pressure drag - the effects of ram pressure on dark matter and stellar disk dynamics

Smith, R ; Fellhauer, M ; Assmann, P; Assmann, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 6, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.20077.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Star Clusters and the Stellar Spheroids of their Host Galaxies

Leigh, Nathan ; Böker, Torsten ; Knigge, Christian; Knigge, Christian (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 15, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.21365.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Baryons in the Milky Way Satellites

Parry, Owen ; Eke, Vincent ; Frenk, Carlos ; Okamoto, Takashi; Okamoto, Takashi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 22, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19971.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of supernova-driven winds

Stringer, M ; Bower, R ; Cole, S ; Frenk, C ; Theuns, T; Theuns, T (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 22, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20982.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shallowed cusp slope of dark matter in disc galaxy formation through clump clusters

Inoue, Shigeki ; Saitoh, Takayuki; Saitoh, Takayuki (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 18, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19873.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do cluster counts really tell us about the Universe?

Smith, Robert ; Marian, Laura; Marian, Laura (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 8, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19525.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collisionless dynamics in Globular Clusters

Williams, Liliya ; Barnes, Eric ; Hjorth, Jens; Hjorth, Jens (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 23, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.21158.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Dust around Galaxies: An Analytic Model

Masaki, Shogo ; Yoshida, Naoki; Yoshida, Naoki (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 22, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1745-3933.2012.01268.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Models for Cosmic Infrared Background Anisotropies: New Constraints on the IR Galaxy Population

Shang, Cien ; Haiman, Zoltán ; Knox, Lloyd; Knox, Lloyd (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 7, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20510.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Structure of Hot Gas in Halos: Implications for the Lx-Tx Relation & Missing Baryons

Sharma, Prateek ; Mccourt, Michael ; Parrish, Ian ; Quataert, Eliot; Quataert, Eliot (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 16, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.22050.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating galactic outflows with thermal supernova feedback

Schaye, Joop; Schaye, Joop (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 17, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.21704.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radial-orbit instability in modified Newtonian dynamics

Nipoti, Carlo ; Ciotti, Luca ; Londrillo, Pasquale; Londrillo, Pasquale (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 2, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.18632.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface mass density of the Einasto family of dark matter haloes: Are they Sersic-like?

Dhar, Barun Kumar ; Williams, Liliya L. R.

2010MNRAS.405..340D [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1112.3116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Milky Way's bright satellites as an apparent failure of LCDM

Boylan-Kolchin, Michael ; Bullock, James S. ; Kaplinghat, Manoj

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.422:1203-1218,2012 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1111.2048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of a Single Supernova Explosion on the Cuspy Density Profile of a Small-Mass Dark Matter Halo

De Souza, Rafael S. ; Rodrigues, Luiz Felippe S. ; Ishida, Emille E. O. ; Opher, Reuven

MNRAS, 415, 2969 (2011) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1104.2850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matter power spectra in dynamical-Dark Energy cosmologies

Fedeli, C. ; Dolag, K. ; Moscardini, L.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 419, Issue 2, 2012, pp. 1588-1602 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1106.3987

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Distribution of Mass in the Orion Dwarf Galaxy

Frusciante, Noemi ; Salucci, Paolo ; Vernieri, Daniele ; Cannon, John M. ; Elson, Ed C.

MNRAS, Volume 426, Issue 1, 751-757 (2012) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1206.0314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 487  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (20)
 2. 2000đến2002  (43)
 3. 2003đến2005  (145)
 4. 2006đến2009  (169)
 5. Sau 2009  (110)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mo, H. J
 2. Frenk, C. S.
 3. Sheth, Ravi K.
 4. White, Simon D. M.
 5. Baugh, C. M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...