skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A companion to Mark Twain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Mark Twain

Messent, Peter

E-ISBN 1405123796 ; E-ISBN 9781119045397 ; E-ISBN 9781405123792 ; E-ISBN 9781405152198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A companion to eighteenth-century poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to eighteenth-century poetry

Gerrard, Christine;

E-ISBN 9781118702291 ; E-ISBN 9781405113168 ; E-ISBN 9781405171922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A companion to European romanticism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to European romanticism.

Ferber, Michael

E-ISBN 1405110392 ; E-ISBN 9781405110396 ; E-ISBN 9781405154536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A companion to herman melville.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to herman melville.

Kelley, Wyn

E-ISBN 1405122315 ; E-ISBN 9781405122313 ; E-ISBN 9781405171946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A companion to modernist literature and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to modernist literature and culture

Bradshaw, David ;Dettmar, Kevin J. H.;

E-ISBN 0631204350 ; E-ISBN 9780631204350 ; E-ISBN 9781405154673 ; E-ISBN 9781405188227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The handbook of educational linguistics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The handbook of educational linguistics

Spolsky, Bernard

E-ISBN 9781405154109 ; E-ISBN 9780470693322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
A companion to science fiction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to science fiction

Seed, David

E-ISBN 9781405112185 ; E-ISBN 9781405144582 ; E-ISBN 9781405184373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A companion to russian cinema
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to russian cinema

Beumers, Birgit

E-ISBN 9781119238737 ; E-ISBN 9781118424735 ; E-ISBN 9781118412763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seed, D.
  2. Beumers, Birgit
  3. Messent, Peter B.
  4. Messent, Peter
  5. Spolsky, Bernard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...