skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.606  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

The Blackwell Companion to Law and Society, Chapter 19, p.354-368

ISBN: 9780631228967 ; E-ISBN: 9780470693650 ; DOI: 10.1002/9780470693650.ch19

Toàn văn sẵn có

2
Immigration
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

A Companion to 20th‐Century America, Chapter 13, p.213-232

ISBN: 9780631211006 ; E-ISBN: 9780470998533 ; DOI: 10.1002/9780470998533.ch13

Toàn văn sẵn có

3
Immigration
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

A Companion to Applied Ethics, Chapter 17, p.224-237

ISBN: 9781557865946 ; E-ISBN: 9780470996621 ; DOI: 10.1002/9780470996621.ch17

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRATION

Madgwick, R. B.

Economic Record, June 1937, Vol.12(1‐2), pp.71-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0249 ; E-ISSN: 1475-4932 ; DOI: 10.1111/j.1475-4932.1937.tb03003.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental health and immigration detention

Triggs, Gillian

Medical Journal of Australia, December 2013, Vol.199(11), pp.721-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-729X ; E-ISSN: 1326-5377 ; DOI: 10.5694/mja13.11369

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Housing Discrimination and Employment

Boeri, Tito ; De Philippis, Marta ; Patacchini, Eleonora ; Pellizzari, Michele

Economic Journal, August 2015, Vol.125(586), pp.F82-F114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12232

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Costs and Benefits of Immigration

West, Darrell M.

Political Science Quarterly, September 2011, Vol.126(3), pp.427-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2011.tb00707.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effectiveness of Immigration Policies

Czaika, Mathias ; De Haas, Hein

Population and Development Review, September 2013, Vol.39(3), pp.487-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921 ; E-ISSN: 1728-4457 ; DOI: 10.1111/j.1728-4457.2013.00613.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fiscal Effects of Immigration to the UK

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

Economic Journal, November 2014, Vol.124(580), pp.F593-F643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fiscal and Welfare Effects of Immigration: Introduction

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

Economic Journal, November 2014, Vol.124(580), pp.F565-F568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ECONOMICS OF U.S. IMMIGRATION POLICY

Orrenius, Pia M. ; Zavodny, Madeline

Journal of Policy Analysis and Management, September 2012, Vol.31(4), pp.948-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-8739 ; E-ISSN: 1520-6688 ; DOI: 10.1002/pam.21653

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Family Circumstances of Mexican‐Origin Children: A Binational Longitudinal Analysis

Landale, Nancy S. ; Oropesa, R. S. ; Noah, Aggie J.

Journal of Marriage and Family, February 2014, Vol.76(1), pp.24-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2445 ; E-ISSN: 1741-3737 ; DOI: 10.1111/jomf.12073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Latin@s and the Immigration Debate

Dávila, Arlene ; Mullings, Leith ; Rosaldo, Renato ; Plascencia, Luis F. B. ; Chavez, Leo R. ; Magaña, Rocío ; Rosas, Gilberto ; Aparicio, Ana ; Nájera, Lourdes Gutiérrez ; Zavella, Patricia ; Gálvez, Alyshia ; Rosa, Jonathan D.

American Anthropologist, March 2014, Vol.116(1), pp.146-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1111/aman.12069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multigenerational Punishment: Shared Experiences of Undocumented Immigration Status Within Mixed‐Status Families

Enriquez, Laura E.

Journal of Marriage and Family, August 2015, Vol.77(4), pp.939-953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2445 ; E-ISSN: 1741-3737 ; DOI: 10.1111/jomf.12196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOES UNDOCUMENTED IMMIGRATION INCREASE VIOLENT CRIME?*

Light, Michael T. ; Miller, Ty

Criminology, May 2018, Vol.56(2), pp.370-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-1384 ; E-ISSN: 1745-9125 ; DOI: 10.1111/1745-9125.12175

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of studying immigration for social psychology

Verkuyten, Maykel

European Journal of Social Psychology, April 2018, Vol.48(3), pp.225-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-2772 ; E-ISSN: 1099-0992 ; DOI: 10.1002/ejsp.2354

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect on Immigration of Changes in Regulations and Policies: A Case Study

Cappelen, Ådne ; Skjerpen, Terje

JCMS: Journal of Common Market Studies, July 2014, Vol.52(4), pp.810-825 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12118

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Research and Immigration Policy

Wills, Marc

Journal of Social Issues, December 2010, Vol.66(4), pp.825-836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4537 ; E-ISSN: 1540-4560 ; DOI: 10.1111/j.1540-4560.2010.01677.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Perspectives on Immigration

Esses, Victoria M. ; Deaux, Kay ; Lalonde, Richard N. ; Brown, Rupert

Journal of Social Issues, December 2010, Vol.66(4), pp.635-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4537 ; E-ISSN: 1540-4560 ; DOI: 10.1111/j.1540-4560.2010.01667.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Muslim Visibility: Conversion, Immigration, and Spanish Imaginaries of Islam

Rogozen‐Soltar, Mikaela

American Anthropologist, December 2012, Vol.114(4), pp.611-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1111/j.1548-1433.2012.01518.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 13.606  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12.843)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.097)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (83)
 2. 1960đến1973  (176)
 3. 1974đến1987  (621)
 4. 1988đến2002  (3.242)
 5. Sau 2002  (9.474)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12.105)
 2. Bình xét khoa học  (942)
 3. Book Chapters  (416)
 4. Sách  (127)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.477)
 2. German  (72)
 3. French  (66)
 4. Spanish  (32)
 5. Japanese  (16)
 6. Portuguese  (9)
 7. Dutch  (2)
 8. Italian  (1)
 9. Norwegian  (1)
 10. Georgian  (1)
 11. Finnish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ellis, Mark
 2. Wright, Richard
 3. Boswell, Christina
 4. Ley, David
 5. Dustmann, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...