skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non‐)Enforcement of Directors’ Duties in Corporate Groups: Goh Chan Peng v Beyonics Technology Ltd

Koh, Alan K.

Modern Law Review, July 2018, Vol.81(4), pp.673-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/1468-2230.12356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the optical characteristics of a polycarbonate visor for use in a fencing mask

Holmes, Richard J. ; Goddard, Nicholas J. ; Singh, Kirat ; Mohr, Stephan

Sports Engineering, November 2001, Vol.4(4), pp.225-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-7072 ; E-ISSN: 1460-2687 ; DOI: 10.1046/j.1460-2687.2001.00068.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Holmes, R
  2. Koh, A.K.
  3. Singh, K
  4. Mohr, S
  5. Mohr, Stephan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...