skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage Bans in the U.S. States

Lewis, Daniel C.

Social Science Quarterly, 1 June 2011, Vol.92(2), pp.364-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Escaping Populism - Safeguarding Minority Rights: Non-majoritarian Dynamics in European Policy-making: Escaping populism - safeguarding minority rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping Populism - Safeguarding Minority Rights: Non-majoritarian Dynamics in European Policy-making: Escaping populism - safeguarding minority rights

Thielemann, Eiko ; Zaun, Natascha

JCMS: Journal of Common Market Studies, 05/2018, Vol.56(4), pp.906-922 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jcms.12689

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partisanship, Sophistication, and Public Attitudes about Majority Rule and Minority Rights in Congress

Park, Hong Min ; Smith, Steven S.

Legislative Studies Quarterly, November 2016, Vol.41(4), pp.841-871 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-9805 ; E-ISSN: 1939-9162 ; DOI: 10.1111/lsq.12140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A question of national identity or minority rights? The changing status of the Irish language in Ireland since 1922

Mac Giolla Chríost, Diarmait

Nations and Nationalism, July 2012, Vol.18(3), pp.398-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00508.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Minority Rights1

Dijk, Theo

Howard Journal of Criminal Justice, May 1996, Vol.35(2), pp.148-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-5527 ; E-ISSN: 1468-2311 ; DOI: 10.1111/j.1468-2311.1996.tb00866.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The EU and Minority Rights in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU and Minority Rights in Turkey

Toktas, Sule ; Aras, Bulent

Political Science Quarterly, 12/2009, Vol.124(4), pp.697-720 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-165X.2009.tb00664.x

Toàn văn sẵn có

7
Muslim and Non-Muslim Adolescents’ Reasoning About Freedom of Speech and Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim and Non-Muslim Adolescents’ Reasoning About Freedom of Speech and Minority Rights

Verkuyten, Maykel ; Slooter, Luuk

Child Development, 05/2008, Vol.79(3), pp.514-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01140.x

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Minority Rights and Plural Societies: Plus ça Change ?

Preece, Jennifer Jackson

Sociology Compass, March 2008, Vol.2(2), pp.609-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-9020 ; E-ISSN: 1751-9020 ; DOI: 10.1111/j.1751-9020.2007.00070.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Law and Minority Rights in China: Progress and Constraints

Sautman, Barry

Law & Policy, July 1999, Vol.21(3), pp.283-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-8240 ; E-ISSN: 1467-9930 ; DOI: 10.1111/1467-9930.00074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categorizing Groups, Categorizing States: Theorizing Minority Rights in a World of Deep Diversity

Kymlicka, Will

Ethics & International Affairs, December 2009, Vol.23(4), pp.371-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6794 ; E-ISSN: 1747-7093 ; DOI: 10.1111/j.1747-7093.2009.00229.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Educational Authority

Van Der Ploeg, P. A.

Journal of Philosophy of Education, July 1998, Vol.32(2), pp.177-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-8249 ; E-ISSN: 1467-9752 ; DOI: 10.1111/1467-9752.00086

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expropriation of Minority Investors in Chinese Listed Firms: The Role of Internal and External Corporate Governance Mechanisms

Huyghebaert, Nancy ; Wang, Lihong

Corporate Governance: An International Review, May 2012, Vol.20(3), pp.308-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-8410 ; E-ISSN: 1467-8683 ; DOI: 10.1111/j.1467-8683.2012.00909.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism and Minority Rights. An Interview

Kymlicka, Will ; Rubio Marín, Ruth

Ratio Juris, June 1999, Vol.12(2), pp.133-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1917 ; E-ISSN: 1467-9337 ; DOI: 10.1111/1467-9337.00116

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Minority Governments, Democracy, and Human Rights

Tusalem, Rollin F.

Politics & Policy, August 2015, Vol.43(4), pp.502-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-5623 ; E-ISSN: 1747-1346 ; DOI: 10.1111/polp.12125

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights After Helsinki

Korey, William

Ethics & International Affairs, March 1994, Vol.8(1), pp.119-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6794 ; E-ISSN: 1747-7093 ; DOI: 10.1111/j.1747-7093.1994.tb00161.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucianism Versus Liberalism over Minority Rights: A Critical Response to will Kymlicka 1

He, Baogang

Journal of Chinese Philosophy, March 2004, Vol.31(1), pp.103-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-8121 ; E-ISSN: 1540-6253 ; DOI: 10.1111/j.1540-6253.2004.00145.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new minority rights regime in Poland: the experience of the German, Belarussian and Jewish minorities since 1989

Fleming, Michael

Nations and Nationalism, October 2002, Vol.8(4), pp.531-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/1469-8219.00064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELIGIOUS ANGER AND MINORITY RIGHTS

Modood, Tarriq

Political Quarterly, July 1989, Vol.60(3), pp.280-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179 ; E-ISSN: 1467-923X ; DOI: 10.1111/j.1467-923X.1989.tb00773.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standards of self‐determination and standards of minorityrights in the post‐communist era: a historical perspective

Kovács, Mária M.

Nations and Nationalism, July 2003, Vol.9(3), pp.433-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/1469-8219.00105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Minority Rights and the Rights of the Majority in the Liberal State

Merle, Jean‐Christophe

Ratio Juris, September 1998, Vol.11(3), pp.259-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1917 ; E-ISSN: 1467-9337 ; DOI: 10.1111/1467-9337.00090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.946)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.494)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (44)
 2. 1971đến1982  (187)
 3. 1983đến1994  (462)
 4. 1995đến2007  (2.487)
 5. Sau 2007  (1.936)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4.643)
 2. Bình xét khoa học  (464)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (7)
 2. Dutch  (3)
 3. German  (3)
 4. Portuguese  (1)
 5. French  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Myers, Jane E.
 2. Roysircar, Gargi
 3. Pope, Mark
 4. Chung, Y. Barry
 5. Arredondo, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...