skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: Poverty xóa Cơ sở dữ liệu: Walter De Gruyter Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mexico why a few are rich and the people poor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexico why a few are rich and the people poor

Ruiz, Ramón Eduardo

E-ISBN 0520262352 ; E-ISBN 9780520262355 ; E-ISBN 9780520262362 ; E-ISBN 9780520947528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Poverty in America a handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty in America a handbook

Iceland, John

E-ISBN 9780520276369 ; E-ISBN 9780520956797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A portrait of America the demographic perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A portrait of America the demographic perspective

Iceland, John

E-ISBN 9780520278189 ; E-ISBN 9780520278196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Taxing the poor doing damage to the truly disadvantaged
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxing the poor doing damage to the truly disadvantaged

Newman, Katherine S

E-ISBN 0520269667 ; E-ISBN 9780520269668 ; E-ISBN 9780520269675 ; E-ISBN 9780520948938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iceland, John.
  2. O'Brien, Rourke
  3. Newman, Katherine S
  4. O’brien, Rourke
  5. Ruiz, Ramon Eduardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...