skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Cơ sở dữ liệu: Walter De Gruyter Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The city at stake secession, reform, and the battle for Los Angeles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The city at stake secession, reform, and the battle for Los Angeles

Sonenshein, Raphael J

E-ISBN 0691126038 ; E-ISBN 9780691126036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The philosopher in the city the moral dimensions of urban politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The philosopher in the city the moral dimensions of urban politics

Arkes, Hadley

E-ISBN 0691028222 ; E-ISBN 0691093563 ; E-ISBN 9780691615257 ; E-ISBN 9781400859115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Down from bureaucracy the ambiguity of privatization and empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Down from bureaucracy the ambiguity of privatization and empowerment

Handler, Joel F.

E-ISBN 140080339X ; E-ISBN 1400821983 ; E-ISBN 9780691044613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics

Lane, Max

E-ISBN 9789814519731 ; E-ISBN 9789814519748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Empowered participation reinventing urban democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowered participation reinventing urban democracy

Fung, Archon

E-ISBN 0691115354 ; E-ISBN 9780691126081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Management of Information Systems.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Management of Information Systems.

Kenneth L. Kraemer

E-ISBN 0231048866 ; E-ISBN 9780231048866

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lane, M.
  2. Hadley Arkes
  3. Northrop, Alana
  4. Handler, Joel F.
  5. Fung, Archon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...