skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: University of California Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia in 2001: restoring stability in Jakarta

Malley, Michael S.

Asian Survey, Jan-Feb, 2002, Vol.42(1), p.124(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Indonesia in 2002: The Rising Cost of Inaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia in 2002: The Rising Cost of Inaction

Malley, Michael S.

Asian Survey, 02/2003, Vol.43(1), pp.135-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2003.43.1.135

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Malley, Michael S.
  2. Malley, M.S.
  3. Malley, Michael
  4. Michael S. Malley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...