skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60.801  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binder's Collection of Music as Indicators of Local Activity, a Case Study

Hartsock, Ralph

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rediscovering Music Published in American Newspapers

Fisher, Sarah Lynn

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Retention of Chord Recognition and Voice-Leading Principles through Immediate Feedback about Errors in Practice Drills ; University Forum on Teaching & Learning (UFTL)

Dworak, Paul E.; Center For Distributive Learning At University Of North Texas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alzheimer's Disease and Potential Benefit of Music Therapy: A Work in Progress ; University Scholars Day

Noll, Lindy ; Eve, Susan Brown; University Of North Texas. Honors College

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Text: Best Practices for Cataloging Music-ETDs and Associated Audio-Visual Materials

Hartsock, Ralph ; Alemneh, Daniel Gelaw

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-2689] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-0293] ; Gospel Roots Concert

Dukes, Kevin

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-3262] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-0334] ; Gospel Roots Concert

Dukes, Kevin

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-3125] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-2673] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-1748] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-2932] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-1775] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-1205] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-0687] ; Gospel Roots Concert

Dukes, Kevin

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-0892] ; Gospel Roots Concert

Dukes, Kevin

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-3155] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-2646] ; Gospel Roots Concert

Brown, Jirard

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gospel Roots Concert Photograph UNTA_AR0797-156-010-0592] ; Gospel Roots Concert

Dukes, Kevin

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60.801  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (692)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (452)
 2. 1961đến1974  (292)
 3. 1975đến1989  (445)
 4. 1990đến2005  (2.214)
 5. Sau 2005  (32.840)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (436)
 2. Italian  (1)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...