skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 45.050  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản U.S. Patent Grants (USPTO) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mentor Graphics Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Elliptic Laboratories As (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent user interface front end for remote user interfaces

Koninklijke Philips Electronics N.V (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kyocera Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing capability and associated user interface elements for television user interfaces

Hillcrest Laboratories, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus

Kyocera Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Microsoft Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces and systems and methods for user interfaces

Smithsonmartin Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prioritized user interface

At&T Intellectual Property I, L.P (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion tracking user interface

Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion tracking user interface

Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion tracking user interface

Quennesson, Kevin; Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface rendering

Farn, Brian G; International Business Machines Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ferromagnetic user interfaces

Microsoft Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing enhanced user interfaces

Citrix Systems, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic user interfaces

Mindstream Interface Dynamics, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizing user interfaces

Facebook, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45.050  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3.876)
 2. 2005đến2007  (4.480)
 3. 2008đến2010  (6.815)
 4. 2011đến2014  (17.003)
 5. Sau 2014  (12.876)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Microsoft Corporation
 2. International Business Machines Corporation
 3. Samsung Electronics Co., Ltd
 4. Apple Inc
 5. Google Inc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...