skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Gale Virtual Reference Library (GVRL) xóa Cơ sở dữ liệu: The ABC-CLIO eBook Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Anderson, Stuart

ISBN10: 0313380287 ; ISBN13: 9780313380280 ; E-ISBN10: 0313380295 ; E-ISBN13: 9780313380297

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Daily life of the new Americans immigration since 1965
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daily life of the new Americans immigration since 1965

Strobel, Christoph

ISBN10: 0313363137 ; ISBN13: 9780313363139 ; E-ISBN10: 0313363145 ; E-ISBN13: 9780313363146

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Battleground immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battleground immigration

Warner, Judith

ISBN10: 0313344132 ; ISBN13: 9780313344138 ; E-ISBN10: 0313344140 ; E-ISBN13: 9780313344145

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Immigration a documentary and reference guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration a documentary and reference guide

Thomas Cieslik ; David Felsnd Akis Kalaitzidis;; Cieslik, Thomas ; Felsen, David ; Kalaitzidis, Akis

ISBN10: 031334910X ; ISBN13: 9780313349102 ; E-ISBN10: 0313349118 ; E-ISBN13: 9780313349119

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Movies In American History: An Encyclopedia
Movies In American History: An Encyclopedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movies In American History: An Encyclopedia

Dimare, Philip C. ;Dimare, Philip C;

Movies in American History: An Encyclopedia

ISBN: 9781598842968

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Global Refugee Crisis: A Reference Handbook, 2nd Edition: A Reference Handbook, Second Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Refugee Crisis: A Reference Handbook, 2nd Edition: A Reference Handbook, Second Edition

Gibney, Mark ; Loescher, Gil

ISBN10: 1598844555 ; ISBN13: 9781598844559 ; E-ISBN10: 1598844563 ; E-ISBN13: 9781598844566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
U.S. border security a reference handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. border security a reference handbook

Warner, Judith Ann

E-ISBN13: 9781598844085

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Women's roles in seventeenth-century America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's roles in seventeenth-century America

Smith, Merril D.

ISBN10: 0313339767 ; ISBN13: 9780313339769 ; E-ISBN10: 0313087067 ; E-ISBN13: 9780313087066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Prostitution and sex work
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostitution and sex work

Ditmore, Melissa Hope

ISBN10: 0313362890 ; ISBN13: 9780313362897 ; E-ISBN10: 0313362904 ; E-ISBN13: 9780313362903

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Battleground: Women, Gender, and Sexuality [2 volumes]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battleground: Women, Gender, and Sexuality [2 volumes]

Amy Lnd Stephanie Brzuzy

ISBN10: 0313340374 ; ISBN10: 0313340382 ; ISBN13: 9780313340376 ; ISBN13: 9780313340383 ; E-ISBN10: 0313088004 ; E-ISBN13: 9780313088001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Encyclopedia of American Jewish history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of American Jewish history

Norwood, Stephen H. (Stephen Harlan) ; Pollack, Eunice G;; Norwood, Stephen H ; Pollack, Eunice G

ISBN10: 1851096388 ; ISBN13: 9781851096381 ; E-ISBN10: 1851096434 ; E-ISBN13: 9781851096435

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Rich and poor in America a reference handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rich and poor in America a reference handbook

Gilbert, Geoffrey

ISBN10: 1598840568 ; ISBN13: 9781598840568 ; E-ISBN10: 1598840576 ; E-ISBN13: 9781598840575

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Term paper resource guide to Latino history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Term paper resource guide to Latino history

Moreno, Michael P; Brunnemer, Kristin C.

E-ISBN10: 0313379335 ; E-ISBN13: 9780313379338

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Women in the American West
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in the American West

Woodworth-Ney, Laura;

ISBN10: 1598840509 ; ISBN13: 9781598840506 ; E-ISBN10: 1598840517 ; E-ISBN13: 9781598840513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Encyclopedia of Asian American Issues Today [2 volumes]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Asian American Issues Today [2 volumes]

Chen, Edith Wen-Chu ; Yoo, Grace J

ISBN10: 0313347492 ; ISBN10: 0313347514 ; ISBN13: 9780313347498 ; ISBN13: 9780313347511 ; E-ISBN10: 0313347506 ; E-ISBN13: 9780313347504

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Mainline Christians and U.S. public policy a reference handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mainline Christians and U.S. public policy a reference handbook

Utter, Glenn H

ISBN10: 1598840002 ; ISBN13: 9781598840001 ; E-ISBN10: 1598840010 ; E-ISBN13: 9781598840018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Race Relations in the United States, 1900-1920
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race Relations in the United States, 1900-1920

McClymer, John F. ; Bayor, Ronald H.

ISBN10: 031333935X ; ISBN10: 0313337179 ; ISBN13: 9780313339356 ; ISBN13: 9780313337178 ; E-ISBN10: 0313086079 ; E-ISBN13: 9780313086076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Hot Spot: North America and Europe: North America and Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot Spot: North America and Europe: North America and Europe

Rudolph, Joseph R

Series-ISSN: 1934-631X ; ISBN10: 0313336210 ; ISBN13: 9780313336218 ; E-ISBN10: 0313055653 ; E-ISBN13: 9780313055652

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Term Paper Resource Guide to Nineteenth-Century U.S. History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Term Paper Resource Guide to Nineteenth-Century U.S. History

Craver, Kathleen W

ISBN10: 0313348103 ; ISBN13: 9780313348105 ; E-ISBN10: 0313348111 ; E-ISBN13: 9780313348112

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Latino America: A State-by-State Encyclopedia [2 volumes]: A State-by-State Encyclopedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latino America: A State-by-State Encyclopedia [2 volumes]: A State-by-State Encyclopedia

Mark Overmyer-Velázquez ; ForewStephen Pitti

ISBN10: 0313341168 ; ISBN10: 0313341176 ; ISBN13: 9780313341168 ; ISBN13: 9780313341175 ; E-ISBN10: 1573569801 ; E-ISBN13: 9781573569804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Warner, Judith
  2. Ditmore, Melissa Hope
  3. Loescher, Gil
  4. Kalaitzidis, Akis
  5. Gilbert, Geoffrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...