skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model and simulation of exascale communication networks

Liu, N ; Carothers, C ; Cope, J. M ; Carns, P ; Ross, R; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Journal of Simulation, 01 November 2012, Vol.6(Nov. 2012) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1057/jos.2012.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies for handling missing data in longitudinal studies with questionnaires

Nooraee, Nazanin ; Molenberghs, Geert ; Ormel, Johan ; van den Heuvel, Edwin R.; Department of Mathematics and Computer Science ; Eindhoven MedTech Innovation Center ; Stochastics W&I ; Statistics

Journal of Statistical Computation and Simulation, 2018, Vol.88(17), pp.3415-3436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0094-9655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A problem on bipartite graphs

van Lint, J.H.; Department of Mathematics and Computer Science

American Mathematical Monthly, 1975, Vol.82(1), pp.55-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0002-9890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A linear algebra course with PC-MATLAB : some experiences

Smits, J.G.M.M. ; Rijpkema, J.J.M.; Department of Mathematics and Computer Science ; WSKI-BS : research group Decision Theory and Stochastics

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1992, Vol.23(3), pp.421-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0020-739X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filling boxes with bricks

Bruijn, de, N.G.; Department of Mathematics and Computer Science ; Research 1957/58 - 1978/79

American Mathematical Monthly, 1969, Vol.76(1), pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0002-9890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reciprocal bases for the integers

Albada, van, P.J. ; van Lint, J.H.; Department of Mathematics and Computer Science

American Mathematical Monthly, 1963, Vol.70(2), pp.170-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0002-9890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive simulation and visualization of massless, massed, and evaporating particles

Diachin, D ; Freitag, L ; Heath, D ; Herzog, J ; Michels, W ; Mathematics and Computer Science ; Northwestern Univ ; Iowa State Univ ; Stanford Univ ; Nalco Fuel Tech; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

IIE Trans, 01 July 1998, Vol.30(7 ; Jul. 1998) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1023/A:1007538227103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiling rectangles with rectangles

Chung, F.R.K. ; Gilbert, E.N. ; Graham, R.L. ; Shearer, J.B. ; van Lint, J.H.; WSKI 1 : Vakgroep Analyse, discrete wiskunde, algebra en logica ; Department of Mathematics and Computer Science

Mathematics Magazine, 1982, Vol.55(5), pp.286-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0025-570X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1969  (1)
  2. 1969đến1974  (1)
  3. 1975đến1981  (1)
  4. 1982đến1992  (2)
  5. Sau 1992  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...