skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and functional demonstration of a wireless intraoral inductive tongue computer interface for severely disabled persons

N. S. Andreasen Struijk, Lotte ; Lontis, Eugen R ; Gaihede, Michael ; Caltenco, Hector A ; Lund, Morten Enemark ; Schioeler, Henrik ; Bentsen, Bo

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 18 August 2017, Vol.12(6), pp.631-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-3107 ; E-ISSN: 1748-3115 ; DOI: 10.1080/17483107.2016.1217084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working conditions in a selected sample of call centre companies in Sweden

Norman, Kerstin ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, 2008, Vol.14(2), pp.177-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; PMID: 18534153 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visuospatial skills and computer game experience influence the performance of virtual endoscopy

Enochsson, Lars ; Isaksson, Bengt ; Tour, René ; Kjellin, Ann ; Hedman, Leif ; Wredmark, Torsten ; Tsai-Felländer, Li

Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract, November 2004, Vol.8(7), pp.876-82; discussion 882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1091-255X ; PMID: 15531242 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap: a virtual health record for integrated home care

Hägglund, Maria ; Scandurra, Isabella ; Moström, Dennis ; Koch, Sabine

International Journal of Integrated Care, 2007, Vol.7(June), pp.e26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4156 ; ISSN: 1568-4156 ; ISSN: 1568-4156 ; ISSN: 1568-4156 ; PMID: 17637872 ; DOI: 10.5334/ijic.191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (2)
 2. Danish  (1)
 3. French  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nordström, Gun
 2. N. S. Andreasen Struijk, Lotte
 3. N S Andreasen Struijk, Lotte
 4. Eldh, M.
 5. Gaihede, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...