skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An energy efficient Swedish pulp and paper industry - exploring barriers to and driving forces for cost-effective energy efficiency investments

Thollander, Patrik ; Ottosson, Mikael

Energy Efficiency, Feb 2008, Vol.1(1), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570646X ; E-ISSN: 15706478 ; DOI: 10.1007/s12053-007-9001-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of e-business adoption: an empirical study of Swedish SMEs

Beheshti, Hooshang ; Salehi-Sangari, Esmail

Service Business, Sep 2007, Vol.1(3), pp.233-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18628516 ; E-ISSN: 18628508 ; DOI: 10.1007/s11628-006-0010-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic speech recognition- an approach for designing inclusive games

Mustaquim, Moyen

Multimedia Tools and Applications, Sep 2013, Vol.66(1), pp.131-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0918-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...