skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Documentation xóa Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing social tagging with automated keywords from the Dewey Decimal Classification

Golub, Koraljka ; Lykke, Marianne ; Tudhope, Douglas

Journal of Documentation, 2014, Vol.70(5), pp.801-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/JD-05-2013-0056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated classification of Web pages in hierarchical browsing

Golub, Koraljka ; Lykke, Marianne; Library and Information Science

Journal of Documentation, 2009, Vol. 6(65), pp. 901-925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220410910998915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...