skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse logistics network design: a holistic life cycle approach

Daaboul, Joanna ; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Eynard, Benoît

Journal of Remanufacturing, 2014, Vol.4(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2210-4690 ; DOI: 10.1186/s13243-014-0007-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction to: Information exchange standards for design, tolerancing and Additive Manufacturing: a research review

Xiao, Jinhua ; Anwer, Nabil ; Durupt, Alexandre ; Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2018, Vol.12(2), pp.767-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-017-0439-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...