skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.430  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books - All xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination

Barten, Ulrike

ISBN: 9783319088754 ; ISBN: 3319088750 ; E-ISBN: 9783319088761 ; E-ISBN: 3319088769 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08876-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Minority Rights and the National Question in Nigeria
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the National Question in Nigeria

Usuanlele, Uyilawa ;Ibhawoh, Bonny;; Falola, Toyin (Editor) ; Heaton, Matthew M (Editor) ; Usuanlele, Uyilawa (Editor) ; Ibhawoh, Bonny (Editor)

African Histories and Modernities

ISBN: 9783319506296 ; ISBN: 3319506293 ; E-ISBN: 9783319506302 ; E-ISBN: 3319506307 ; DOI: 10.1007/978-3-319-50630-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Language Attitudes and Minority Rights: The Case of Catalan in France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Attitudes and Minority Rights: The Case of Catalan in France

Hawkey, James

ISBN: 9783319745961 ; ISBN: 3319745964 ; E-ISBN: 9783319745978 ; E-ISBN: 3319745972 ; DOI: 10.1007/978-3-319-74597-8

Toàn văn không sẵn có

4
Cultural, Religious and Political Contestations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural, Religious and Political Contestations

Mansouri, Fethi

ISBN10: 3319160028 ; ISBN13: 9783319160023 ; E-ISBN10: 3319160036 ; E-ISBN13: 9783319160030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
History of Bilingual Education in the Northern Territory: People, Programs and Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of Bilingual Education in the Northern Territory: People, Programs and Policies

Devlin, Brian Clive ;Disbray, Samantha ;Devlin, Nancy Regine Friedman;; Devlin, Brian Clive ; Disbray, Samantha ; Devlin, Nancy Regine Friedman

Series ISSN: 1571-5361 ; ISBN: 978-981-10-2076-6 ; E-ISBN: 978-981-10-2078-0 ; DOI: 10.1007/978-981-10-2078-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Zwischen Menschenrechten und Konfliktprävention Der Minderheitenschutz im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE): Between Human Rights and Conflict Prevention: Minority Protection within the Framework of the Organisation for Secruity and Cooperation in Europe (OSCE)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwischen Menschenrechten und Konfliktprävention Der Minderheitenschutz im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE): Between Human Rights and Conflict Prevention: Minority Protection within the Framework of the Organisation for Secruity and Cooperation in Europe (OSCE)

Höhn, Christiane

Series ISSN: 0172-4770 ; ISBN: 978-3-540-27456-8 ; E-ISBN: 978-3-540-37626-2 ; DOI: 10.1007/978-3-540-37626-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Cultural heritage and human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural heritage and human rights

Helaine Silvernd D. Fairchild Ruggles

ISBN10: 0387713123 ; ISBN13: 9780387713120 ; E-ISBN10: 0387713131 ; E-ISBN13: 9780387713137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Genital Autonomy: Protecting Personal Choice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genital Autonomy: Protecting Personal Choice

Denniston, George C ; Hodges, Frederick Mansfield ; Milos, Marilyn Fayre

ISBN10: 9048194458 ; ISBN13: 9789048194452 ; E-ISBN10: 9048194466 ; E-ISBN13: 9789048194469

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Policing Muslim Communities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing Muslim Communities

Hakeem, Farrukh B ; Haberfeld, M. R ; Verma, Arvind

ISBN10: 146143551X ; ISBN13: 9781461435518 ; E-ISBN10: 1461435528 ; E-ISBN13: 9781461435525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
National Self-Determination and Justice in Multinational States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Self-Determination and Justice in Multinational States

Moltchanova, Anna

Series ISSN: 1871-0409 ; ISBN: 978-90-481-2690-3 ; E-ISBN: 978-90-481-2691-0 ; DOI: 10.1007/978-90-481-2691-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Decolonizing Rhetoric and Composition Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decolonizing Rhetoric and Composition Studies

Iris D. Ruiz ; Raúl Sánchez

ISBN10: 1137527234 ; ISBN13: 9781137527233 ; E-ISBN10: 1137527242 ; E-ISBN13: 9781137527240

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Language Policy in the People’s Republic of China: Theory and Practice Since 1949
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy in the People’s Republic of China: Theory and Practice Since 1949

Zhou, Minglang ; Sun, Hongkai; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Language Policy,

ISBN: 9781402080395 ; ISBN: 1402080395 ; DOI: 10.1007/1-4020-8039-5

Toàn văn sẵn có

13
Encyclopedia of language and education. 1. Language policy and political issues in education: 2. ed
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of language and education. 1. Language policy and political issues in education: 2. ed

Martin-Jones, Marilyn ; Hornberger, Nancy H.;

Springer reference

ISBN: 9780387328751 ; ISBN: 0387328750 ; DOI: 10.1007/978-0-387-30424-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Human Rights Turn and the Paradox of Progress in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Human Rights Turn and the Paradox of Progress in the Middle East

Hosseinioun, Mishana

ISBN: 978-3-319-57209-3 ; E-ISBN: 978-3-319-57210-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-57210-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Group Rights as Human Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Rights as Human Rights

CASALS, NEUS TORBISCO

Series ISSN: 1572-4395 ; ISBN: 978-1-4020-4208-9 ; E-ISBN: 978-1-4020-4209-6 ; DOI: 10.1007/1-4020-4209-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Protecting Human Rights Defenders in Latin America: A Legal and Socio-Political Analysis of Brazil
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting Human Rights Defenders in Latin America: A Legal and Socio-Political Analysis of Brazil

Terto Neto, Ulisses

ISBN: 978-3-319-61093-1 ; E-ISBN: 978-3-319-61094-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-61094-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Gender in Human Rights and Transitional Justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender in Human Rights and Transitional Justice

Lahai, John Idriss ;Moyo, Khanyisela;; Lahai, John Idriss ; Moyo, Khanyisela

ISBN: 978-3-319-54201-0 ; E-ISBN: 978-3-319-54202-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54202-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Identity, Policy, and Prosperity: Border Nationality of the Korean Diaspora and Regional Development in Northeast China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity, Policy, and Prosperity: Border Nationality of the Korean Diaspora and Regional Development in Northeast China

Park, Jeongwon Bourdais

ISBN: 978-981-10-4848-7 ; E-ISBN: 978-981-10-4849-4 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4849-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Integration of Immigrants and the Theory of Recognition: 'Just Integration'
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Immigrants and the Theory of Recognition: 'Just Integration'

Goksel, Gulay Ugur

ISBN: 978-3-319-65842-1 ; E-ISBN: 978-3-319-65843-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-65843-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Sustainable Future for Human Security: Society, Cities and Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Future for Human Security: Society, Cities and Governance

Mclellan, Benjamin;; McLellan, Benjamin

ISBN: 978-981-10-5432-7 ; E-ISBN: 978-981-10-5433-4 ; DOI: 10.1007/978-981-10-5433-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.430  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.515)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (571)
 2. 2007đến2009  (753)
 3. 2010đến2012  (791)
 4. 2013đến2016  (423)
 5. Sau 2016  (892)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.425)
 2. German  (31)
 3. French  (4)
 4. Italian  (4)
 5. Slovak  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Arabic  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Icelandic  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kacprzyk, Janusz
 2. Bihn, Martina
 3. Audretsch, David B
 4. May, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...