skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books - All xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Handbook of International Negotiation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of International Negotiation

Galluccio, Mauro

ISBN10: 3319106864 ; ISBN13: 9783319106861 ; E-ISBN10: 3319106872 ; E-ISBN13: 9783319106878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe

Keil, Soeren ;Stahl, Bernhard;; Keil, Soeren (Editor) ; Stahl, Bernhard (Editor)

New Perspectives on South-East Europe

ISBN: 9781349480845 ; ISBN: 1349480843 ; E-ISBN: 9781137384133 ; E-ISBN: 1137384131 ; DOI: 10.1057/9781137384133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

Berridge, G R ; Lloyd, Lorna; Barder, Brian (Editor) ; Pope, Laurence E (Editor) ; Rana, Kishan S (Editor)

ISBN: 9780230302990 ; ISBN: 0230302998 ; E-ISBN: 9781137017611 ; E-ISBN: 1137017619 ; DOI: 10.1057/9781137017611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Involvement of State Governments in US Foreign Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Involvement of State Governments in US Foreign Relations

Mcmillan, Samuel Lucas

ISBN: 9781349295012 ; ISBN: 1349295019 ; E-ISBN: 9781137015402 ; E-ISBN: 1137015403 ; DOI: 10.1057/9781137015402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era

Seib, Philip

ISBN: 9780230339439 ; ISBN: 0230339433 ; E-ISBN: 9781137010902 ; E-ISBN: 1137010908 ; DOI: 10.1057/9781137010902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Transforming Global Governance with Middle Power Diplomacy: South Korea's Role in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming Global Governance with Middle Power Diplomacy: South Korea's Role in the 21st Century

Lee, Sook Jong;; Lee, Sook Jong (Editor)

ISBN: 9781137596598 ; ISBN: 1137596597 ; E-ISBN: 9781137593597 ; E-ISBN: 1137593598 ; DOI: 10.1057/978-1-137-59359-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
European Union Delegations in EU Foreign Policy: A Diplomatic Service of Different Speeds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union Delegations in EU Foreign Policy: A Diplomatic Service of Different Speeds

Austermann, Frauke

The European Union in International Affairs

ISBN: 9781349477654 ; ISBN: 1349477656 ; E-ISBN: 9781137376312 ; E-ISBN: 1137376317 ; DOI: 10.1057/9781137376312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Essence of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essence of Diplomacy

Jönsson, Christer ; Hall, Martin

Studies in Diplomacy and International Relations

ISBN: 9781349543410 ; ISBN: 1349543411 ; E-ISBN: 9780230511040 ; E-ISBN: 023051104X ; DOI: 10.1057/9780230511040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Diplomatic Interventions: Conflict and Change in a Globalizing World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Interventions: Conflict and Change in a Globalizing World

Fierke, K M

ISBN: 9781403915412 ; ISBN: 1403915415 ; E-ISBN: 9780230509917 ; E-ISBN: 0230509916 ; DOI: 10.1057/9780230509917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Diplomacy : Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy : Theory and Practice

Berridge, G. R.

E-ISBN: 9780230379275 E-ISBN: 0230379273 DOI: 10.1057/9780230379275 ISBN: 9781403993106 ISBN: 9781403993113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The European Union as a Diplomatic Actor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union as a Diplomatic Actor

Koops, Joachim A. ;Macaj, Gjovalin;; Koops, Joachim A (Editor) ; Macaj, Gjovalin (Editor)

The European Union in International Affairs Series

ISBN: 9781349470648 ; ISBN: 1349470643 ; E-ISBN: 9781137356857 ; E-ISBN: 1137356855 ; DOI: 10.1057/9781137356857

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Communicating Europe in Times of Crisis: External Perceptions of the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating Europe in Times of Crisis: External Perceptions of the European Union

Chaban, Natalia ;Holland, Martin;; Chaban, Natalia (Editor) ; Holland, Martin (Editor)

The European Union in International Affairs Series

ISBN: 9781349461264 ; ISBN: 1349461261 ; E-ISBN: 9781137331175 ; E-ISBN: 1137331178 ; DOI: 10.1057/9781137331175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Proportional Western Europe : The Failure of Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proportional Western Europe : The Failure of Governance

Owen, Bernard; Rodriguez-McKey, Maria

E-ISBN: 9781137374370 E-ISBN: 1137374373 DOI: 10.1057/9781137374370 ISBN: 9781137353870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
EU Effectiveness and Unity in Multilateral Negotiations : More than the Sum of its Parts?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Effectiveness and Unity in Multilateral Negotiations : More than the Sum of its Parts?

Van Schaik, Louise

E-ISBN: 9781137012555 E-ISBN: 1137012552 DOI: 10.1057/9781137012555 ISBN: 9781137012548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The U.S.-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The U.S.-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism

猪口, 孝 イノグチ, タカシ ; Ikenberry, G. John ; 佐藤, 洋一郎 サトウ, ヨウイチロウ;; Inoguchi, Takashi (Editor) ; Ikenberry, G. John (Editor) ; Sato, Yoichiro (Editor)

ISBN: 9781349293353 ; ISBN: 1349293350 ; E-ISBN: 9780230120150 ; E-ISBN: 0230120156 ; DOI: 10.1057/9780230120150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Asia Pacific Countries and the US Rebalancing Strategy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia Pacific Countries and the US Rebalancing Strategy

Huang, David W. F.;; Huang, David W.F (Editor)

ISBN: 9781137587978 ; ISBN: 1137587970 ; E-ISBN: 9781349934539 ; E-ISBN: 1349934534 ; DOI: 10.1057/978-1-349-93453-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The G20: A New Geopolitical Order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The G20: A New Geopolitical Order

Postel-Vinay, Karoline

CERI Series in International Relations and Political Economy

ISBN: 9781349474615 ; ISBN: 1349474614 ; E-ISBN: 9781137367754 ; E-ISBN: 113736775X ; DOI: 10.1057/9781137367754

Toàn văn sẵn có

18
China and the Global Political Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and the Global Political Economy

Breslin, Shaun

International Political Economy Series

ISBN: 9781137355201 ; ISBN: 1137355204 ; E-ISBN: 9781349675371 ; E-ISBN: 1349675377 ; DOI: 10.1007/978-1-349-67537-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The UK’s Relationship with Europe: Struggling over Sovereignty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UK’s Relationship with Europe: Struggling over Sovereignty

Todd, John

ISBN: 9783319336688 ; ISBN: 3319336681 ; E-ISBN: 9783319336695 ; E-ISBN: 331933669X ; DOI: 10.1007/978-3-319-33669-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Ukraine Between the EU and Russia: The Integration Challenge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine Between the EU and Russia: The Integration Challenge

Dragneva, Rilka ; Wolczuk, Kataryna

ISBN: 9781137516251 ; ISBN: 1137516259 ; E-ISBN: 9781137516268 ; E-ISBN: 1137516267 ; DOI: 10.1057/9781137516268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (12)
 2. 2009đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (7)
 4. 2013đến2015  (17)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hocking, Brian
 2. Edmondson, Beth
 3. Spence, David
 4. Austermann, Frauke
 5. Kim, Kisam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...