skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.825  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books - All xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Eisenbach, Iris

English for Materials Science and Engineering: Exercises, Grammar, Case Studies, pp.25-39

ISBN: 9783834809575 ; ISBN: 3834809578 ; E-ISBN: 9783834899552 ; E-ISBN: 3834899550 ; DOI: 10.1007/978-3-8348-9955-2_3

Toàn văn sẵn có

2
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Lidén, Carola ; Bruze, Magnus ; Thyssen, Jacob Pontoppidan ; Menné, Torkil; Johansen, Jeanne Duus (Editor) ; Frosch, Peter J (Editor) ; Lepoittevin, Jean-Pierre (Editor)

Contact Dermatitis, pp.643-679

ISBN: 9783642038266 ; ISBN: 3642038263 ; E-ISBN: 9783642038273 ; E-ISBN: 3642038271 ; DOI: 10.1007/978-3-642-03827-3_35

Toàn văn sẵn có

3
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Fahlman, Bradley D

Materials Chemistry, pp.157-237

ISBN: 9789400706927 ; ISBN: 9400706928 ; E-ISBN: 9789400706934 ; E-ISBN: 9400706936 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0693-4_3

Toàn văn sẵn có

4
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Pierron, Fabrice ; Grédiac, Michel

The Virtual Fields Method: Extracting Constitutive Mechanical Parameters from Full-field Deformation Measurements, pp.253-291

ISBN: 9781461418238 ; ISBN: 1461418232 ; E-ISBN: 9781461418245 ; E-ISBN: 1461418240 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1824-5_7

Toàn văn sẵn có

5
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Glatzel, Uwe ; Völkl, Rainer; Bullinger, Hans-Jörg (Editor)

Technology Guide: Principles – Applications – Trends, pp.8-13

ISBN: 9783540885450 ; ISBN: 3540885455 ; E-ISBN: 9783540885467 ; E-ISBN: 3540885463 ; DOI: 10.1007/978-3-540-88546-7_2

Toàn văn sẵn có

6
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Fahlman, Bradley D

Materials Chemistry, pp.87-151

ISBN: 9781402061196 ; ISBN: 1402061196 ; E-ISBN: 9781402061202 ; E-ISBN: 140206120X ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6120-2_3

Toàn văn sẵn có

7
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Goodwin, Frank ; Guruswamy, Sivaraman ; Kainer, Karl U ; Kammer, Catrin ; Knabl, Wolfram ; Koethe, Alfred ; Leichtfried, Gerhard ; Schlamp, Günther ; Stickler, Roland ; Warlimont, Hans; Martienssen, Werner (Editor) ; Warlimont, Hans (Editor)

Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data, pp.161-430

ISBN: 9783540443766 ; ISBN: 3540443762 ; E-ISBN: 9783540304371 ; E-ISBN: 3540304371 ; DOI: 10.1007/3-540-30437-1_5

Toàn văn sẵn có

8
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Povh, Bogdan ; Rosina, Mitja

Scattering and Structures: Essentials and Analogies in Quantum Physics, pp.159-176

ISBN: 9783540231561 ; ISBN: 3540231560 ; E-ISBN: 9783540278443 ; E-ISBN: 3540278443 ; DOI: 10.1007/3-540-27844-3_13

Toàn văn sẵn có

9
Microbial Biosorption of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Biosorption of Metals

Pavel Kotrba ; Martina Mackova ; Vladimír Urbánek;; Kotrba, Pavel (Editor) ; Mackova, Martina (Editor) ; Macek, Tomas (Editor)

ISBN: 9789400704428 ; ISBN: 9400704429 ; E-ISBN: 9789400704435 ; E-ISBN: 9400704437 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0443-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Cellular Effects of Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular Effects of Heavy Metals

Gaspar Banfalvi;; Banfalvi, Gaspar (Editor)

ISBN: 9789400704275 ; ISBN: 9400704275 ; E-ISBN: 9789400704282 ; E-ISBN: 9400704283 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0428-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Biodegradable Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biodegradable Metals

Eliezer, Amir; Eliaz, Noam (Editor)

Degradation of Implant Materials, pp.93-109

ISBN: 9781461439417 ; ISBN: 1461439418 ; E-ISBN: 9781461439424 ; E-ISBN: 1461439426 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-3942-4_5

Toàn văn sẵn có

12
Glassy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glassy Metals

Russew, Krassimir ; Stojanova, Liljana

ISBN: 9783662478813 ; ISBN: 3662478811 ; E-ISBN: 9783662478820 ; E-ISBN: 366247882X ; DOI: 10.1007/978-3-662-47882-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Grain Boundary Segregation in Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain Boundary Segregation in Metals

Lejcek, Pavel

Springer Series in Materials Science

ISBN: 9783642125041 ; ISBN: 3642125042 ; E-ISBN: 9783642125058 ; E-ISBN: 3642125050 ; DOI: 10.1007/978-3-642-12505-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Some Other Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Other Metals

Lidén, Carola ; Julander, Anneli; Rustemeyer, Thomas (Editor) ; Elsner, Peter (Editor) ; John, Swen-Malte (Editor) ; Maibach, Howard I (Editor)

Kanerva's Occupational Dermatology, pp.521-527

ISBN: 9783642020346 ; ISBN: 3642020348 ; E-ISBN: 9783642020353 ; E-ISBN: 3642020356 ; DOI: 10.1007/978-3-642-02035-3_47

Toàn văn sẵn có

15
Light Metals 2018
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light Metals 2018

Martin, Olivier;; Martin, Olivier (Editor)

The Minerals, Metals & Materials Series

ISBN: 9783319722832 ; ISBN: 3319722832 ; E-ISBN: 9783319722849 ; E-ISBN: 3319722840 ; DOI: 10.1007/978-3-319-72284-9

Toàn văn không sẵn có

16
Light Metals 2017
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light Metals 2017

Ratvik, Arne P.;; Ratvik, Arne P (Editor)

The Minerals, Metals & Materials Series

ISBN: 9783319515403 ; ISBN: 3319515403 ; E-ISBN: 9783319515410 ; E-ISBN: 3319515411 ; DOI: 10.1007/978-3-319-51541-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Fatigue in Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue in Metals

Carlson, R L ; Kardomateas, G A ; Craig, J I

Solid Mechanics and Its Applications, Mechanics of Failure Mechanisms in Structures, pp.19-39

ISBN: 9789400742512 ; ISBN: 9400742517 ; E-ISBN: 9789400742529 ; E-ISBN: 9400742525 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4252-9_3

Toàn văn sẵn có

18
Epitaxial Graphene on Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epitaxial Graphene on Metals

Dedkov, Yuriy ; Horn, Karsten ; Preobrajenski, Alexei ; Fonin, Mikhail; Raza, Hassan (Editor)

NanoScience and Technology, Graphene Nanoelectronics: Metrology, Synthesis, Properties and Applications, pp.189-234

ISBN: 9783642204678 ; ISBN: 3642204678 ; E-ISBN: 9783642229848 ; E-ISBN: 3642229840 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22984-8_7

Toàn văn sẵn có

19
Laser Ablation of Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser Ablation of Metals

Roth, Johannes ; Trichet, Carolina ; Trebin, Hans-Rainer ; Sonntag, Steffen; Nagel, Wolfgang E (Editor) ; Kröner, Dietmar B (Editor) ; Resch, Michael M (Editor)

High Performance Computing in Science and Engineering '10: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2010, pp.159-168

ISBN: 9783642157479 ; ISBN: 3642157475 ; E-ISBN: 9783642157486 ; E-ISBN: 3642157483 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15748-6_12

Toàn văn sẵn có

20
Detoxification of Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detoxification of Heavy Metals

Irena Sherameti ; Ajit Varma;; Varma, Ajit (Editor) ; Sherameti, Irena (Editor) ; Varma, Ajit (Editor)

Soil Biology

ISBN: 9783642214073 ; ISBN: 364221407X ; E-ISBN: 9783642214080 ; E-ISBN: 3642214088 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21408-0

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.825  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.119)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (111)
 2. 1961đến1974  (71)
 3. 1975đến1988  (99)
 4. 1989đến2003  (381)
 5. Sau 2003  (7.139)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.960)
 2. Book Chapters  (3.865)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.646)
 2. German  (217)
 3. Russian  (7)
 4. French  (4)
 5. Chinese  (3)
 6. Polish  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Turkish  (1)
 9. Slovak  (1)
 10. Spanish  (1)
 11. Dutch  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Varma, Ajit
 2. Lichtfouse, Eric
 3. Khan, Mohammad Saghir
 4. Zaidi, Almas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...