skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
User Experience Innovation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Experience Innovation

Kraft, Christian

ISBN10: 1430241497 ; ISBN13: 9781430241492 ; E-ISBN10: 1430241500 ; E-ISBN13: 9781430241508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Sketch-based interfaces and modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-based interfaces and modeling

Joaquim Jorge ; Faramarz Samavati

ISBN10: 184882811X ; ISBN13: 9781848828117 ; E-ISBN10: 1848828128 ; E-ISBN13: 9781848828124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Animation, Embodiment, and Digital Media
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animation, Embodiment, and Digital Media

Chow, Kenny

ISBN10: 1349448885 ; ISBN13: 9781349448883 ; E-ISBN10: 1137283084 ; E-ISBN13: 9781137283085

Toàn văn sẵn có

4
Economics and social conflict evil actions and evil social institutions in virtual worlds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics and social conflict evil actions and evil social institutions in virtual worlds

Mildenberger, Carl David

ISBN: 9781137281883 ; DOI: 10.1057/9781137281890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Engineering the user interface: from research to practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering the user interface: from research to practice

Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador ; Redondo, Miguel ; Bravo, Crescencio ; Ortega, Manuel

ISBN10: 1848001355 ; ISBN13: 9781848001350 ; E-ISBN10: 1848001363 ; E-ISBN13: 9781848001367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Interactive media: the semiotics of embodied interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive media: the semiotics of embodied interaction

O'Neill, Shaleph

ISBN10: 1848000359 ; ISBN13: 9781848000353 ; E-ISBN10: 1848000367 ; E-ISBN13: 9781848000360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Beginning Fedora Desktop
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Fedora Desktop

Petersen, Richard

E-ISBN13: 9781430265634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Web Dynpro ABAP for practitioners
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Dynpro ABAP for practitioners

Gellert, Ulrich; Cristea, Ana Daniela

E-ISBN13: 9783642382475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Requirements Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Engineering

Hull, Elizabeth ; Jackson, Ken ; Dick, Jeremy; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Practitioner Series,

ISBN: 9781447137306 ; ISBN: 1447137302 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-3730-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Computers and Education in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers and Education in the 21st Century

Ortega, Manuel ; Bravo, José; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9780306475320 ; ISBN: 0306475324 ; DOI: 10.1007/0-306-47532-4

Toàn văn sẵn có

11
Inside the Smart Home
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Smart Home

Harper, Richard; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9781852338541 ; ISBN: 1852338547 ; DOI: 10.1007/b97527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (1)
  2. 2002đến2002  (1)
  3. 2003đến2007  (1)
  4. 2008đến2009  (2)
  5. Sau 2009  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...