skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Book Series xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Foodborne Diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foodborne Diseases

Taylor, Steve ;Thippareddi, Harshavardhan ;Seward, Robert ;Aldsworth, Tim Grant ;Dodd, Christine ;Stein, Richard;; Simjee, Shabbir

ISBN: 978-1-58829-518-7 ; E-ISBN: 978-1-59745-501-5 ; DOI: 10.1007/978-1-59745-501-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Simjee, Shabbir
  2. Dodd, Christine Er

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...