skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa SpringerLink Book Series xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multiscale Fatigue Crack Initiation and Propagation of Engineering Materials: Structural Integrity and Microstructural Worthiness: Fatigue Crack Growth Behaviour of Small and Large Bodies
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale Fatigue Crack Initiation and Propagation of Engineering Materials: Structural Integrity and Microstructural Worthiness: Fatigue Crack Growth Behaviour of Small and Large Bodies

Sih, G.

Series ISSN: 0925-0042 ; ISBN: 978-1-4020-8519-2 ; E-ISBN: 978-1-4020-8520-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8520-8

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sih, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...