skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Physics xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricerche sulla luce elettrica

Secchi, P.

Il Nuovo Cimento (1855-1868), 1856, Vol.4(1), pp.321-400

E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02729646

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rivista

Bazzi

Il Nuovo Cimento (1877-1894), 1882, Vol.11(1), pp.253-282

E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02737195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wied. Ann. Vol. 53, N. 12- 1895

Stefanini, A.

Il Nuovo Cimento (1895-1900), 1895, Vol.1(1), pp.67-70

E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02719958

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'equazione caratteristica del vapor d'acqua

Tumlirz, O.

Il Nuovo Cimento (1895-1900), 1900, Vol.11(1), pp.5-14

E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02720434

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the anelasticity of cosmic ray jets

Wataghin, A.

Il Nuovo Cimento (1955-1965), 1956, Vol.4(1), pp.154-155

E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02823464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’effetto Bordoni nelle leghe argento-oro

Barducci, I. ; Nuovo, M. ; Verdini, L.

Il Nuovo Cimento (1955-1965), 1961, Vol.19(4), pp.653-667

E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02733363

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stefanini, A
  2. Secchi, P.
  3. Pasquini, E.
  4. Verdini, L.
  5. Pandolfi, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...